HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGENFREJAS ÅRBØGER 1967-2003

Æresmedlemmer

»Freja« har ikke ofte flottet sig med at udnævne æresmedlemmer. Kun tolv har man haft gennem 119 år. Så meget mere sikker kan man være på, at det virkelig er tolv medlemmer, der gennem mange års utrætteligt arbejde har gjort sig fortjent til udmærkelsen.

Fra lovene: § 5 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig klubbestyrelse.

Æresemblemmodtagere

»Freja«s bestyrelse besluttede på et bestyrelsesmøde den 9. marts 1955 at indstifte klubbens æresemblem. Emblemet er en guldnål med »Freja«s emblem og nummereres ved indgravering.
Emblemet uddeles af en enstemmig klubbestyrelse og kan tildeles personer, både medlemmer og andre, der ved en usædvanlig for­tjenstfuld indsats til gavn for »Freja« og sporten i Randers har fremmet idrætten og idrættens plads i samfundslivet.

Se listen her...