HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGEN
OM RANDERS FREJA´S UDVIKLING OG STRUKTUR

Klubbestyrelsen er Frejas samarbejdsorgan med ansvar for klubhusdriften, klubhuskontor, stadionreklamer, jubilæer og andre fælles opgaver.

Formand, kasserer og et medlem vælges på klubgeneralforsamlingen. Derudover er Frejas fire afdelinger repræsenteret med et bestyrelsesmedlem hver.

Freja Fonden har til formål at støtte og hjælpe Freja og ledes i dag af Eigil Christensen og Jens Brix, der er udpeget af klubbestyrelsen.
Klubkassereren, p.t. Torben Bjarke Nielsen, er født medlem af fondsledelsen.

Sponsorfonden af 1975 blev oprettet i 1975 af Chr. Petersen i samarbejde med fem lokale erhvervsvirksomheder med det formål at understøtte Frejaarrangementer garantimæsigt. Fonden er nedlagt i 2006, og midlerne er overført til Freja Fonden.

Freja Sport er en selvejende institution dannet i 1995 med det formål at drive klubhuset. Freja Sport, der udlejer klubhuset til Frejas klubbestyrelse, ledes af den til enhver tid siddende klubbestyrelse og en formand udefra, p.t. Carsten Jensen.
Formuen vil hovedsagelig være bundet i klubhusbygningen.

Freja Reklame var en del af Frejas kontorfunktion og varetog bl.a. det administrative arbejde omkring afdelingernes sponsorvirksomhed, blev nedlagt 31.12.1997.
Freja Administration er klubbens administratitive funktion, der i dag er placeret direkte under klubbestyrelsen, og Frejas afdelinger er hvert år med til at fastlægge budget og retningslinjer for administrationen, der som hovedopgaver har kontordrift, kontingentopkrævning og sponsorfakturering.
Frejas fire afdelinger, Frejas Fodboldvenner, Frejas Håndboldvenner og Sports-Casino deltager i det administrative samarbejde.

Frejas fire sportslige afdelinger er økonomisk selvstændige og vælger en selvstændig bestyrelse på afdelingens generalforsamling. Afdelingernes handlefrihed er kun begrænset af de love, der er gældende for alle fire afdelinger, og som kan ændres på den årlige klubgeneralforsamling.
Atletik har været på programmet fra 1898, fodbold kom til i 1899, håndbold har været på programmet som selvstændig afdelingen siden 9. juni 1942 (håndbold har været spillet siden 1934), og triathlon kom til som selvstændig afdeling den 18.1.2015 efter at have været en aktivitet under atletikafdelingen i en række år.
Bordtennis kom til i november 1943, men blev oprettet som selvstændig afdeling i 1950. Afdelingen udtrådte af Freja-fællesskabet den 30.6.2016.

Freja Cup var et udvalg under Freja Fodbold.
Man gennemførte hver sommer et eliteorienteret fodboldstævne. I 1996 gennemførtes stævnet for 19. og sidste gang.
Freja World Cup, der var et udvalg under Freja Håndbold, afholdt hvert år i juli måned et internationalt, udendørs håndboldstævne med flere tusinde deltagere. I 2002 gennemførtes stævnet for 30. gang, men i 2003 aflystes det grundet svigtende interesse.

Randers HK er dannet i maj måned 1996 og er en håndboldoverbygning dækkende otte randrusianske klubber, som har den bestemmende indflydelse. Håndboldoverbygningen, der oprindeligt også dækkede et herrehold, deltog første gang i sæson 1997-98 og omfatter nu to damesenior-, et dameynglinge- og to damejuniorhold.

Randers Freja FC A/S er dannet 31.3.1978 med det formål at drive elitefodbold i Freja. Den bestemmende aktiemajoritet har i lange perioder været ejet af Freja Fodbold. I november 2002 skiftede selskabet navn til Randers FC A/S - stadig med det formål at drive elitefodbold i Randers, men nu som en fodboldoverbygning bestående af seks randrusianske fodboldklubber, men på Frejas kontraktspillerlicens.

Sports-Casino var en selvstændig spilleforening med det formål at støtte Randers Sportsklub Frejas sportslige aktiviteter. Foreningen blev oplæst i maj 2016.

Freja Old Boys er en selskabelig forening dannet 26.4.1921 af og for ældre frejanere. I dag dyrkes også motionsfodbold. De fleste medlemmer er samtidig medlem af en af Frejas fire afdelinger.

De fire „venneforeninger" er selvstændige og har til formål at støtte de respektive afdelinger i Freja.