HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGEN
Fra Frejas jubilæumsårbog 1998:

Klubhuskontoret

Medio september 1959 startede vi med at have fast kontortid i klubhuset.

Hans Erik Jensen „Speed" havde været meget impliceret i nyskabelsen. Hans Erik blev ganske naturligt vor første kontormand.

Birthe Pedersen blev 1.2.1963 valgt blandt 13 ansøgere. Hun afløste Hans Erik Jensen. Birthe Pedersen sluttede med udgangen af maj 1968.

Ingemann Adamsen (1.6 1968-15.8.1978)

Karen Andreasen ( 1970-15.5.1983)

Vibeke Andreasen (15.5.1983 - slut januar 1987)

Bente K. Nielsen (10.1.1984-31.7.1990)

Lars Willemoes Knudsen (16.8.1978- )