HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGEN
Fra Frejas jubilæumsårbog 1998:

Klubhusforpagtere, også kaldt klubhusværter:

Henning Jacobsen („Henning barber")

Niels Marius Sørensen og „Rine" (1.4.1955-31.3.1956)

Ahlmann Jensen (1.4.1956-31.3.1958)

Aage Madsen (1.4.1958-31.12.1960)

Georg Cramer (1.1.1961-31.12.1961)

Halfdan og Herdis Nielsen (1962, 1963 og 1964)

Ejnar og Tove Sørensen (1964, 1965, 1966, 1967 samt 1.6.1968 - året ud)

Kaj Westphall Andersen (1.1.1968-31.5.1968)

Ninna og Per Mogensen (23.1.1969, 1970, 1971, 1972 og 1973).

Kamma og Børge Kristensen (1974-1990); Børge indgik inspektørkontrakt den 3. februar 1977, med ret til at bebo klubhusets lejlighed senere på året).

Hanne Kaarup (1.1.1991- 30.11.1994 )

Junge Pedersen blev klubhusinspektør den 1.1.1991 med bopæl i huset.

Fodboldafdelingen var klubhusforpagter i perioden 1.11.1994 til 14.5.1995.

Mary Hald overtog jobbet som klubhusforpagter 15.5.1995 og stoppede den 31.12.2007.

Pia Thomassen (1.1.2008-15.5.2009).

Pia Thomassen som bestyrer fra 16.5.2008 til 9.8.2008.

Marianne Grann tiltrådte som bestyrer den 1.11.2008