HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGENFREJAS ÅRBØGER 1967-2003

Klubhusforpagtere, også kaldt klubhusværter:

Henning Jacobsen („Henning barber") (1953-1955!).

Niels Marius Sørensen og „Rine" (1.4.1955-31.3.1956).

Ahlmann Jensen (1.4.1956-31.3.1958).

Aage Madsen (1.4.1958-31.12.1960).

Georg Cramer (1.1.1961-31.12.1961).

Halfdan og Herdis Nielsen (1962, 1963 og 1964).

Ejnar og Tove Sørensen (1964, 1965, 1966, 1967 samt 1.6.1968 - året ud).

Kaj Westphall Andersen (1.1.1968-31.5.1968).

Ninna og Per Mogensen (23.1.1969, 1970, 1971, 1972 og 1973).

Kamma og Børge Kristensen (1974-1990); Børge indgik inspektørkontrakt den 3. februar 1977 med ret til at bebo klubhusets lejlighed senere på året).

Hanne Kaarup som cafeteriaforpagter (1.1.1991- 30.11.1994).

Junge Pedersen blev klubhusinspektør den 1.1.1991 med bopæl i huset.

Fodboldafdelingen var cafeteriaklubhusforpagter i perioden 1.11.1994 til 14.5.1995.

Mary Hald overtog jobbet som cafeteriaforpagter 15.5.1995 og stoppede den 31.12.2007.

Pia Thomassen som cafeteriaforpagter fra den 1.1.2008-15.5.2009.

Pia Thomassen som cafeteriabestyrer fra 16.5.2008 til 9.8.2008.

Marianne Grann som cafeteriabestyrer fra den 1.11.2008-31.8.2011.


Irene Thordahl Nørgaard som cafeteriabestyrer fra den 8.8.2016-31.10.2018.

Nina Vedel som cafeteriabestyrer fra den 28.1.2019-10.4.2019.

Hovedafdelingen drev cafeteriet fra 11.4.2019 til den 31.7.2022 med forretningsføreren som tovholder og løst ansatte, hvoraf Irene Thordahl Nørgaard var en gennemgående figur, frem til udgangen af 2021.

Randers FC A/S (ved Jan Thomassen) tiltrådte som cafeteriaforpagter fra den 1.8.2022.