HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGEN

Klubbens formænd

»Freja« har skiftet formand 26 gange i de 105 år, klubben har eksisteret, men fem af formændene har haft den ansvarsfulde post i flere perioder. Medstifteren, Laurits Henningsen, var således formand i tre perioder, det samme var jernstøber Marius Jensen, mens smed Søren Jensen, konsul J. Chr. J. Bach, bogtrykker Knud Allingham og Jørgen Knudsen var formænd gennem hver to perioder.

Listen over formandsposten ser i øvrigt sådan ud:

06.11.1898-14.11.1898: Litograf Niels Jeppesen Christensen

14.11.1898-foråret 1899: Slagter Laurits Henningsen

Foråret 1899-vinteren 1899: Smed Th. Dahl

Vinteren 1899-sommeren 1900: Slagter Lauritz Henningsen

Sommeren 1900-efteråret 1900: Smed Søren Jensen

Efteråret 1900-sommeren 1901: Sadelmager Valdemar Lundberg

Sommeren 1901-dec. 1902: Sølvsmed Anton Bruun

Sommeren 1902: Jernstøber Marius Jensen

1903: Smed Søren Jensen

1904: Jernstøber Marius Jensen

Okt. 1905-jan. 1907: Typograf Otto K. Jørgensen

Jan. 1907-apr. 1911: Slagtermester Laurits Henningsen

April 1991-april 1912: Jernstøber Marius Jensen

April 1912-april 1915: Snedkermester Niels Carl Nielsen

April 1915-januar 1920: Skræddermester Ejlert Lundberg

Januar 1920-oktober 1921: Jernstøber Marius Jensen

Oktober 1921-25: Skibsmægler, konsul I. Chr. J. Bach

1925-1927: Landsretssagfører Lassen Landorph

1927-1931: Konsul I. Chr. J. Bach

1931-1936: Overretssagfører S. Stensgaard

1936-1940: Overmontør N. P. Rose

26.04.1940-23.09.1966: Læge Andreas Handler

23.09.1966-27.05.1970: Materielforvalter Hans Erik Jensen

27.05.1970-29.05.1974: Bogtrykker Knud Allingham

29.05.1974-26.05.1976: Viceskoleinspektør Jørgen Knudsen

29.05.1974-26.05.1975: Viceskoleinspektør Jørgen Knudsen

26.05.1975-25.05.1975: Vakant

26.05.1975-25.05.1976: Vakant

25.05.1976-25.02.1980: Skoleinspektør Jørgen Knudsen

25.02.1980-29.09.1994: Bogtrykker Knud Allingham

29.09.1994-26.02.2007: Overlærer Henrik Kjær Nielsen

26.02.2007-: Underdirektør René Skjøde Andersen