HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGENFREJAS ÅRBØGER 1967-2003
Fra Frejas jubilæumsårbøger 1973 og 1998:

6 brød ud

Men hvorledes var baggrunden for klubbens stiftelse en mørk novemberaften i 1898? Vi har bladet i gamle protokoller og andet arkivmateriale og fundet frem til følgende »eventyr« om Randers Sportsklub »Freja«s tilblivelse:

Allerede først i halvfemserne stiftedes flere fodsportsforeninger i København, mens den første forening i Randers så dagens lys i 1898. Der blev ganske vist afviklet enkelte løb året før. Det var dog fortrinsvis drenge fra enkelte bykvarterer, som indskød deres sparsomme lommepenge til køb af præmier. Præmiernes værdi var 50 øre, men heldigvis lige eftertragtede.

I forsommeren 1898 stiftedes den første fodsportsforening i Randers. Den fik navnet »SKJOLD«. Guldsmedesvend Carlsen, der var fra Fredericia, var den egentlige stifter og således den, som først organiserede fodsporten i Randers. »SKJOLD« efterfulgtes af mange mere eller mindre levedygtige foreninger. I juni blev således sportsforeningen »STJERNEN« stiftet og i september »SPARTA«, der havde tilknytning til afholdsorganisationen N.I.O.G.T.

En 5 mils kapgangskonkurrence, som samme år arrangeredes af »SKJOLD«, gav imidlertid anledning til en del misfornøjelser, og de resulterede i, at 6 medlemmer meldte sig ud, og de enedes om at starte en ny forening.

Et gavlværelse i gartnerboligen ved Tøjhushavevej var ramme om begivenheden, da disse seks unge mennesker, ingen af dem var over 16 år, stiftede vor klub:

N. Jeppesen Christensen (formand), Laurits Henningsen (næstformand), Vilhelm Hansen (sekretær), Herman Melskens (kasserer) og bestyrelsesmedlem Albert Jacobsen. Peter Andersen var medstifter, men fik ikke noget lederjob.

»Jeppe« blev formand, da det var hans værelse, der dannede ramme om stiftelsen. Men Lauritz var den, der havde taget initiativet, og derfor blev det næste møde afholdt i hans fars daværende pølsemageri på Østergrave. Det blev da også taget som naturligt, at Laurits her blev valgt som formand.

Heldigvis kom der så mange nye medlemmer til, at man flyttede »teltpælene« til Adelgades Afholdshotel - og klubben kunne fremover vælge formand uden at skulle tage hensyn til værten!

Allerede ved det stiftende møde blev der udarbejdet love, og det stod de unge stiftere klart, at det ikke udelukkende skulle være en fodsportsforening. I lovene bestemtes det da også at foreningens formål skulle være: »AT DYRKE AL SPORT I ALMINDELIGHED«. Det blev dog i starten kun kricket, løb og gang.