HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEBESTYRELSENUDVIKLINGEN
Fra Frejas jubilæumsårbøger 1973 og 1998:

Svømning

Desværre har vi ikke svømning på vort idrætsprogram ved vort 75 års jubilæum. Men klubbens sportslige tilbageblik kan ikke foretages, uden at man dvæler lidt ved klubbens svømmehistorie. I flere år var vi blandt de stærkeste svømmeklubber i Danmark. Vore udøvere hjembragte danske titler til klub og by. Efter datidens forhold ejede vi et moderne udendørs svømmestadion.

Desværre fulgte bystyret ikke med i den udvikling, der dengang fandt sted i f. eks. nabobyen Aarhus, der fik en stor og moderne svømmehal til indendørs træning og stævner. Gradvis faldt interessen i vor klub, og i slutningen af 50’erne sygnede afdelingen hen. Til sidst vedtog man på en generalforsamling at lade Randers Sportsklub »Freja« blive hvilende medlem under Jysk Svømme Union, og det har klubben været siden.

For et par år siden var der kræfter i gang for at få liv i en svømmeafdeling på ny, men desværre mødte »Freja« ikke den ventede støtte hos hverken union eller skoleforvaltningen. Fra sidst nævnte fik man et brev, hvori man blev gjort opmærksom på, at de af vore medlemmer, der ønskede at dyrke svømning, kunne gøre dette i »Neptun«, Randers.

Tænk sig, hvis samme skoleforvaltning f.eks. havde meddelt andre randrusianske klubber, der ønskede at spille fodbold, at det kunne de gøre i »Freja«. Ingen klub må have monopol på at dyrke en bestemt idrætsgren i den samme by.

Men tilbage til den dvalende svømmeafdelings historie.

På en januar-generalforsamling i 1917 vedtog man at oprette en svømmeafdeling i »Freja«.

K. P. Pedersen, der var svømmelærer ved Jydske Dragon Regiment, Randers, blev udpeget til at være instruktør. Ved forhandling med de lokale militærmyndigheder fik vi tilladelse til at benytte den udendørs militære badeanstalt ved daværende Sønderbro. På klubbens initiativ blev bassinlængden forlænget fra 15 til 20 m.


Fra et svømmestævne på den militære badeanstalt.

Allerede samme år stod »Freja« bag et stævne i Randers havn i overværelse af 3.000 tilskuere. Stævnets overskud tilfaldt Børnehjælpsdagen. Den 29. juli deltog vi med følgende svømmere ved et stævne i Ålborg:

Poula Sørensen, Dagmar Andersen, Gunvor Halkjær, Petra Sørensen, Maria Schoubo, Tage Simonsen, Martin Bruun, Holger Mikkelsen, Otto Andersen, Poul Pedersen, H. C. Andersen, Kaj Møller, N. M. Bomholt, K. Kjeldsen, L. Jensen, J. Enslev og S. Christensen. Vore svømmere hjemførte 6 præmier. Vandpolokampen blev vundet 3-2 af det mere rutinerede Ålborghold. 12. august samme år blev E. Reinstrup, »Freja«, nr. 1 i 100 m fri svømning ved et stævne i Århus. Desværre forlod Reinstrup kort tid efter Randers.

I klubbens første sæson vandt vi 8 førstepræmier, 7 andenpræmier og 3 tredjepræmier ved stævner i Ålborg, Århus og Randers.

I foråret 1918 stiftedes Jydsk Svømme Union, og afdøde æresmedlem, Ejlert Lundberg, blev unionens første formand.

Den 15. juli 1919 stod vi som arrangør af et svensk-dansk stævne. Og den 27. juli samme år havde vi holdkamp mod Horsens. Vi vandt samtlige løb. Vi sejrede med 102½ point mod 67½ point. Blandt de nye svømmere i sæsonen 1919 var Erna Spaanhede og Emil Kraus.

Svømmere i vor klub kom i sæsonen 1920 i besiddelse af et eftertragtet gode, idet klubben købte badeanstalten »Gudenaa«.

I de gamle protokoller hedder det: »Klubben ansatte badekone og bademester således, at der var effektivt tilsyn overalt på badeanstalten«. Udvalget døbte straks badeanstalten om til at hedde »Freja«.

Det gik stadig fint i afdelingen, men en uro bragte uønskede situationer. Heldigvis blev uoverensstemmelserne overvundet, men de havde sat sine spor for et stykke tid. Først i 1922 var der igen fremgang at glæde sig over. Navne som Ejnar Jørgensen, Thorkild Christiansen, Sigfred Mouritsen og Poul Bjerre Petersen dukkede frem og gjorde sig fint gældende.

I 1924 nåede vi til tops i Jylland. Vi deltog ved samtlige jyske stævner. Vi erobrede 21 førstepladser, 8 andenpladser og 2 tredjepladser. Det blev til 2 distriktsmesterskaber, og Ejnar Jørgensen blev nr. 2 i 200 m brystsvømning ved de danske mesterskaber.

Ejnar Jørgensen nåede helt til tops i 1925 og blev dansk mester i 200 m brystsvømning. Med 3,12,1 satte han også ny dansk rekord. Vi erobrede i 1925 47 førstepladser, 19 andenpladser, et utal af tredjepladser, 3 jyske titler og 1 dansk mesterskab.

Året 1926 blev den store triumf. Ejnar Jørgensen, Reinholt Tamer og Harry Ankerstjerne vandt det danske mesterskab i 3 x 50 m holdkapsvømning. Med Sigfred Mouritsen som 4. mand vandt de også Sandemannpokalen i 4 x 50 m holdkapsvømning. En bykamp samme år mellem Århus og »Freja« blev vundet af vor klub med 80-56. Vore damer var også suveræne; de vandt 4 af 5 konkurrencer. Der blev i den sæson erobret 3 danske og 3 jyske mesterskaber.

Klubben indtog efterhånden den dominerende rolle i provinsen. Der blev hvert år udklækket nye talenter, og da der samtidig blev trænet målbevidst og flittigt, erobrede vore aktive titler på stribe.


En af de hyggelige søndage på svømmestadion »Freja«.

Ejnar Jørgensen vandt i alt 4 danske mesterskaber i brystsvømning på 200 m distancen og 2 titler på 400 m. Endvidere blev klubben to gange dansk mester i 3 x 50 m holdsvømning.Af jyske mesterskaber blev det til i alt 29 stk., inden der blev sat punktum. Det kan nævnes, at i perioden 1924-1931 sloges Ejnar Jørgensen og Reinholt Tamer om at erobre titlen. Men i denne periode vandt »Freja« titlen hver sæson både på 200 m og 400 m brystsvømning. Og i 1923 havde Holger Mikkelsen bragt den jyske titel i 400 m brystsvømning hjem til »Freja«.

Men der kom modgangstider. Vort svømmestadion blev sammen med de øvrige ved Gudenaa erklæret for at være sundhedsfarlige. Vi blev henvist til friluftsbadet »Gudenaabadet« ved Hvidemøllevej, men eksperter hævdede dengang, at var det ringe ved de nedlagte badeanstalter, var det bestemt ikke bedre på »Gudenaabadet«, hvad vand angik.

Et kapitel i klubbens historie var ved at blive afsluttet. Sæson efter sæson blev svagere og svagere, trods mange ihærdige lederes store indsats. Svømmeafdelingens skæbne var beseglet. Men såvel aktive som ledere svigtede ikke. Således blev der i mange år arrangeret træningsture til Århus Svømmehal. Men det hele forgæves. Det sidste svømmetag i »Freja« var taget.

Det må være på sin plads at nævne de svømmere, ledere og instruktører, der holdt ud til det sidste. Lad mig nævne dem i flæng: K. P. Pedersen, Erna Spaanhede-Christensen, Carl Christensen, Knud Thomsen, Rich. Poulsen, Gerhard Gjedsted, Halvor Jensen, Regner Hoffmann, Henry Sørensen, Poul Lottrup, Hermann Andersen, Peder Christensen, Haakon Jensen, Hakon Bjørnbak, Holger Danielsen, Hans Kryger, Chr. Kryger, Vagn Aage Johannesen, Doris Sørensen, Lis Sørensen, Ragnhild Jacobsen, Thora Møller, Krista Møller, Anni Mouritsen, Ingrid Nielsen, Grethe Vestergaard og uforglemmelige frisørmester Thygesen, der nu opholder sig i Nordsjælland.