HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDEHISTORIEN
I afdelingerne kan optages medlemmer af begge køn. Udmeldelse af en afdeling skal ske skriftligt til klub- eller afdelingskassereren inden den 30. i den sidste måned af en kontingentperiode. Kassererne kan kontaktes direkte eller via klubhuskontoret på lwk@mail.dk.

Indmeldelse kan kun foretages online herunder.

Satserne er halvårlige - dog undtaget Foreningsmedlem og Ledere.

For at blive spilleberettiget til turneringskampe skal nye medlemmer desuden ved indmeldelse på denne mail: randersfreja@randersfreja.dk, oplyse præcist navn, fødselsdato og navn på seneste tidligere klub, hvorfra Freja via DHF's Håndoffice-system indhenter elektronisk spillercertifikat i denne.
Alternativt kan denne oplysning om tidligere klub angives i Kommentar-feltet under indmeldelsen. 

INDMELDELSE & SATSER
Kidz/Lykkeliga kontingent kr. 550,-
Håndbold, U06-09 (2014-) kontingent kr. 495,-
Håndbold, U11 (2012-13) kontingent kr. 795,-
Håndbold, U13 (2010-11) kontingent kr. 795,-
Håndbold, U15 (2008-09) kontingent kr. 825,-
Håndbold, U17 (2006-07) kontingent kr. 825,-
Håndbold, U19 (2004-05) kontingent kr. 825,-
Håndbold, Damesenior 1 (CA) kontingent kr. 825,-
Håndbold, Damesenior 2 (NC) kontingent kr. 825,-
Håndbold, Damesenior 3 (KB) kontingent kr. 825,-
Håndbold, Herresenior kontingent kr. 825,-
Håndbold Five a side kontingent kr. 125,-
Håndbold, Senior (udenbys boende, kun kampe) kontingent kr. 395,-
Håndbold, Foreningsmedlem kontingent kr. 395,-
Håndbold, Ledere 2 kontingent kr. 395,-
Håndbold, Ledere 1 (u/b) kontingent kr. 0,-
Håndbold, RHH (-2003) kontingent kr. 0,-