HO
FO
TR
AT
Hovedforening
Fodbold
Triathlon
Håndbold
Atletik
FORSIDENYT MEDLEMTRÆNINGSTIDERKONTAKTTOPPENUDLÅNNYHEDSBREVRESULTATERSTÆVNER
SENESTE NYT
Kom til SummerCamp 2024 i slutningen af sommerferien!
Se mere HER.
Kære medlemmer af Randers Freja Atletik & Motion
 
2024 er skudt godt i gang med masser af træning inde og ude samt nålestævne for de yngste d. 30. januar, DM i sidste weekend og LMU i denne weekend og Fladbroløbet er lige om hjørnet (læs søndag d. 5. maj:-)) - og her kommer årets første nyhedsbrev, som også tjener som indbydelse til den kommende ordinære generalforsamling.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 9. marts 2024 kl. 11.30-13.00 i klublokalet på Langvang, Mariagervej 180, 8930 Randers NØ.
 
Dagsorden jvf. vedtægterne.

Klubben er vært for vand, kaffe og the under generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsesmedlem Carlo Regnarsson Mains i hænde senest d. 24. februar på carlomains@gmail.com.
 
Vi forventer at generalforsamlingen er færdig ca. kl. 13.00, hvor foreningen disker op med en sandwich og vand/øl - samt hygge:-). Sandwich kræver dog en bestilling på mail til carlomains@gmail.com senest onsdag d. 6. marts 2024.
 
Vi opretter en begivenhed på facebook, hvor i kan tilmelde jer. Sandwich kræver dog en mail til Carlo.
 
Vi glæder os til at se jer.
 
/ Bestyrelsen

Terminsliste inde 2023-2024
Referat af ordinær generalforsamling
Randers Freja Atletik & Motion
 
1. Valg af dirigent.
 
Bestyrelsen har valgt Lars W. Knudsen som dirigent. Lars W. Knudsen
modtager valget. Lars meddeller at generalforsamlingen ikke er lovligt
indvarslet. Generalforsamlingen skal indvarsles på foreningens
hjemmeside 21 dage før afholdelse. Lars meddeller at ethvert fremmødt
medlem kan kalde generalforsamlingen ugyldig, hvilken ingen gør.
 
2. Bestyrelsens beretning for 2022
Bestyrelsens beretning v/ konstitueret formand Mogens Møller
Generalforsamling 2023
 
Vi mindes først dem vi har mistet siden sidste generalforsamling .
Anna Lange døde 11. oktober 2022. 89 år gammel. . Anna var i atletikkredse
mest kendt for sammen med sin mand Carl Emil Lange at have stiftet
Randers Real Atletik i 1969. Ægteparret var i mange år drivkraften i Randers
Real, og de nåde fantastisk 40 års jubilæum inden sammenlægning med
Randers Freja Atletik i 2011. De sidste år var Anna en trolig hjælper til
diverse atletikstævner på stadion og i hallen.
Henning Samson døde den 10. februar 2023 Henning blev 93 år og
Henning har været medlem af klubben i mere end 70 år Henning var
desuden medstifter af Fladbroløbet Henning var også i mange år en skattet
leder og hjælper til stævner.
Finn Michaelsen døde 30. januar 2023. Han blev 58 år Finn har været
medlem af klubben siden 1977 i en lang årrække var han fast mand til at
styre vores el tidtagning på stadion.
Jørgen Nielsen døde 2. februar 2023 Jørgen blev 77 år Jørgen Nielsen sad
frem til sin død i Frejas Klubbestyrelse, hvor han nåde at være i 44 år. Han
sad desuden i Frejas atletik bestyrelse hvor han blev valgt ind helt tilbage i
1984 ligesom han i mange år var kasserer i Fladbroløbsfonden.
Beretning
2022 skal primært huskes for udvidelsen af Ulriks Sondrups ansættelse og
hvad det allerede har betydet for foreningen.
Ulrik Sondrup, der i 2021 blev ansat som konsulent blev hævet til fuld tid i
bestræbelserne på udvikling af Randers Freja Atletik & Motion.
Heri skal det bemærkes at antallet af trænere kombineret med tilbud om
træning alle ugens dage har løftet niveauet i Randers Freja Atletik & Motion.
Klubben har måske aldrig før haft så mange dygtige trænere, som i 2022 og
det har både givet stor anerkendelse i trivselsundersøgelse samt givet
mange flotte resultater i 2022.
De mest iøjnefaldende resultater 2022 var:
Amanda Sondrup var til U20-VM i atletik i august 2022 i Colombia 400 m
hæk, hvor hun gik videre fra indledende heat i ny personlig rekord. Amanda
løb i semifinalen 60,47 sek., hvilket ikke var nok til en finaleplads.
Lærke Frost Thygesen og Klara Bjerregaard, der begge var til U18-EM
Israel på henholdsvis 2000 m. forhindring og på 100 m. hæk. Lærke blev
desuden dansk mester på 5 km. Cross i november.
DM sølv til Freja pigerne; Amanda Sondrup, Lærke Pedersen, Lærke
Frost Thygesen
og Louise Østergaard på 4x400 m. stafet i ny
klubrekord med 12 sek. .
Herreholdet fik en sensationel bronzemedalje ved DM for hold, og hvor
kvinderne fik en fornem 4. plads.
Kristian Uldbjerg Hansen, dansk senior mester på 800 m. og sølv på
1500 m.
Derudover er det blevet til rigtig mange danske ungdomsmestre og flere af
Frejas ungdomsatleter blev i 2022 udtaget til Nordisk Mesterskaber.
Vi har også afholdt mange stævner som nålestævner og Østjyske
Mesterskaber og diverse holdkampe.
De 4 største stævner var dog DM i mangekamp og Master i februar i
Atletikhallen, Vestdanske mesterskaber over 2 dage i juni og Regionsfinalen i november
samt julegavejagten i december. De to sidste indendørs i hallen.
Alt det her er en medvirkende årsag til at vi stadigvæk er en satsnings idræt
i Randers og det er absolut ikke en selvfølge vi er det, vi bliver hele tiden
målt og vejet. Vi har for kort side lavet en ny 3 årlige aftale med Randers
kommune og Tim Danmark med udgangen af 22 måtte vi desværre sige farvel til 3 dygtige atleter. Som
søgte til andre klubber
Kristian Uldbjerg der har været i klubben i 2 år hvor han vandt hhv. guld
og sølv til DM på 800 1500m.
Magnus Dewett der og så har været i klubben i 2 år Som primært har
løbet flotte resultater hjem på 5 km og 10 km og vandt Fladbroløbet i 22
Sidst men ikke mindst et kært og skatten mangeårige medlem Louise
Østergård
og som har deltaget ved både EM og OL
Disse klub skift skyldes at vi ikke vil/kan yde ekstra økonomisk støtte til
dem der har deres daglige træning i Randers.
I 2022 blev vi også udfordret på Formandsposten. Bo Lindholm trådte i
marts 2020 til, som formand kun 2 dage før, at statsminister lukkede
Danmark ned. Men Bo der er politimand, bor i Silkeborg, har små børn,
arbejder i Holstebro og er deltidsbrandmand, hvilket i længden ikke var
foreneligt med opgaven som formand for Randers Freja Atletik & Motion.
Det erkendte Bo i sensommeren 2022 og trak sig.
Det er så her at jeg er kommet ind i billedet, efter 3 glas rødvin og en
jobbeskrivelse som lød sådan. Du skal tage telefonen når vi ringer du skal
svare på SMS og mail når vi skriver og så skulle jeg sådan set , bare gå
rund og fortælle historier fra gamle dage, det var så årsagen til at jeg sagde
ja til en prøve periode, som udløber i dag. Så må vi se om det bliver til en
fastansættelse. 1 år mere. Hvad har jeg så oplevet i den korte periode jeg har været her Ja i kender
alle sammen sætningen at her arbejder man med FRIHED UNDER ANSVAR
jeg har altid bedre kunne lide man har frihed til at tage et ansvar . Og det
har været en positiv oplevelse, for det gør mand, der er ikke langt fra ord til
handling at det så går lidt hurtig en gang imellem det betyder ingen ting,
heller det end det modsatte.
Jeg ser også en meget stor stævne aktivitet og jeg er bange for at den ikke
bliver mindre, tvært imod med de faciliteter vi har her, jeg tør godt bruge
ordne nogle af landets bedste og om få år har vi en badesø lige her ud.
Jeg må konstatere med en øget stævne aktivitet så ligger opgaven på for få
hænder. da jeg var leder sidst lavede vi atletik stævner 6 måneder om året
nu er det 12 måneder om året og det kan slide en hver klub op. Så
løsningen er vi skal være nogle flere.
Når det så er sagt. Så er jeg dybt imponeret over den ro der er til DM for
senior, stævne kontoret er bemandet af 2 personer hvor af Oliver sidder
med hænderne foldet bag nakken og Christina sidder og drikker kaffe med
mig. Jeg ved godt der er et før og efter et stævne med en arbejdsbyrde
men jeg tror at den største byrde er antallet af dage og weekender med
stævner.
Arbejdsopgaver foran os
Vi har nedlagt sportligudvalg om det var rigtig skal jeg være usagt, men
der er givet udtryk for et savn. Så nu prøver vi med at afvikle et fælles
møde for leder og træner 2 gange årlig en gang når vi går ud og en gang
når vi går ind. Så første gang lige om snart, input modtages til emner der
skal drøftes.
Sports cafe Der var på et tidspunkt lavet aftale om at vi skulle betale en
1/3 af huslejen = 30.000 kr.
Den aftale har vi opsagt med udgangen af juni måned. Det kan få den
konsekvens at KFUM ikke må sælge vare til os og i som medlemmer af Freja
atletik ikke må købe vare hos dem, kortsagt de har ikke åben når vi har
stævner. Så en madmor søges til at lave forplejning til dommer. Vi ved ikke
om den lander der eller vi finder en kattelem, Det kan være lidt svært at
forklare, jeg vil gerne prøve, men under eventuelt.
Vi skal også have kigget på ham Ulrik. Ulrik ønsker en bedre definering af
hvad der er hans arbejdsopgaver. Det kan jeg godt forstå, Så her har
bestyrelsen en meget vigtig opgave i samarbejde med Ulrik at definere
dem, begge parter skal gerne kunne se sig selv i det.
Med disse ord vil jeg overgive ordet til Ulrik som vil fortælle lidt mere om
hvad der rør sig i øjeblikket og skal betragtes som en del af bestyrelsens
beretning.
 
3. Regnskab for 2022 i korte hovedtal samt budget 2023 ved korte hovedtal
V/ kasserer Christian Baunwall
 
Regnskab 2022:
2022 regnskabet viser et underskud på kr. 282.000,-, som primært
skyldes løn til konsulent samt sekundært udgifter til kørsel til stævner
udenfor Randers.
Indtægterne fra Fladbroløbet har manglet, grundet lavere deltagerantal i
2022.
Der foreligger kun et udkast til regnskabet, som bestyrelsen skal
godkendes og underskrive. Bliver det efterfølgende godkendt af revisor
betragtes det som godkendt.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.

Budget 2023:
Budgettet viser et forventet overskud på kr. 2500,-
Besparelse på elitebudgettet for 2023, kontingentstigninger og øgede
indtægter fra stævner og Fladbroløb skal sikre at budgettet holdes.
Der kommer forslag til bestyrelsen om at Randers Freja Atletik & Motion
skal genoptage/overtage citystafetten, men der er pt. andre arrangører.
Budgettet 2023 godkendes.
4. Valg til bestyrelsen
 
Dirigenten oplyser at der skal dispenseres fra reglen om
bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen i et år. Dette
godkendes. Endvidere skal 2 af de menige medlemmer vælges for 1
år og ikke 2 år, så de menige medlemmer af bestyrelsen vælges på
skift.
a. Bestyrelsesmedlem (Formand for bestyrelsen) vælges for 1 år.
Bo Lindholm, der var valgt som formand for perioden 2022-2024,
er fratrådt som formand og er udtrådt af bestyrelsen, udenfor tur.
Bestyrelsen indstiller Mogens Møller som formand, – der er villig til
valg.
Mogens anerkender valget.
b. Bestyrelsesmedlem (kasserer) vælges for 2 år.
Nuværende kasserer Christian Baunwall ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller Tine Drescher Andersen som ny kasserer, -
der er villig til valg.
Tine er fraværende, men har sendt en mail, hvor hun anerkender
valget.
c. Menigt bestyrelsesmedlem vælges for 1 år.
Bestyrelsen indstiller Tina Roed Garza. der er villig til valg. Tina er
fraværende, men har sendt en mail, hvor hun anerkender valget.
d. Menigt bestyrelsesmedlem (sekretær) vælges for 2 år.
Belinda Momme er på valg – og er villig til genvalg.
Belinda anerkender valget.
e. Menigt bestyrelsesmedlem vælges for 1 år.
Carlo Regnarsson Mains er på valg – og er villig til genvalg.
Carlo anerkender valget.
f. Menigt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.
Bestyrelsen indstiller Max Kørner Andersen, der er villig til valg.
Max anerkender valget.
 
5. Revisor vælges for 1 år
 
Pt. er Kvist & Jensen revisorer. Bestyrelsen foreslår Kvist & Jensen.
Generalforsamlingen vælger Kvist & Jensen.
 
6. Eventuelt.
 
Hvad vil bestyrelsen gøre for at finde en ny formand? Bestyrelsen er
opmærksomme på og tager ansvar om opgaven, at finde en ny formand,
men Mogens har givet foreningen et år til at finde en ny formand.
Markedsføring af Fladbroløbet? Ulrik fortæller at der er forskellige tiltag
for at brande og skabe opmærksomhed omkring Fladbroløbet.
Randers Sportsklub Freja fylder 125 år i 2023 og det fejres med
forskellige fest/initiativer d. 6. november.

Hh5HEOu.md.png
Indbydelse

Tilmeld her

Vores år har været fint vi har oplevet en tilgang af medlemmer da vi har fået 2-3 nye atleter. Vores atleter
kommer til træning hos os 1-3 gange om ugen. Nogle af vores atleter har fået så meget glæde ved at løbe
på landevejen og dette gør at vi måske ikke ser dem hver uge på stadion, men at de kommer en gang
imellem for at få det sociale aspekt af træningen med, som er lige så vigtig som det fysiske. Selvom det har
været et fint år med tilgang af medlemmer, oplever vi også at der er nogen atleter vi sjældent ser, eller som
må holde igen. For de flestes vedkommende skyldes dette personlige årsager eller at det er svært at få
logistikken til gå op. Vi forsøger dog at holde løbende kontakt for at høre hvordan det går. Vi har pr.
dagsdato 22 medlemmer. Fordelt som 4 motionistmedlemmer 16 atletikmedlemmer og 2 passive
medlemmer.

Igen i år vil vi afholde vores pandekage-dag og juleafslutning med pandekager og uddelinger af årskrus
lørdag den 3. december 2022. Derudover har vi i forbindelse med Royal Run i juni afholdt fællesspisning og
hygge efter løbet. Vores atleter nyder dette og det er en vigtig del af det gode fællesskab, at vi kan afholde
sociale aktiviteter sideløbende med seriøs træning. Vi har igen i år søgt Randers kommune om §18 midler
til udstyr og sociale aktiviteter. Som vi bl.a. vil bruge ved Pandekage- dag
Vi der er fortsat mulighed for at træne 3 gange om ugen mandag, onsdag og lørdag. Den daglige træning i

Randers bliver fortsat varetaget af Susanne Ladefoged og Helle Ladefoged. Edith Hansen eller Lasse Bang-
Thygesen træder til på de dage hvor vi er forhindret. Det betyder alt for os at vi har denne backup. Vi
forsøger at lave et træningsprogram til hver træning der bliver sendt ud i vores Messenger gruppe på
forhånd, så atleterne er forberedt på hvad træningen skal indeholde. Programmet tager udgangspunkt i
vores landsholdsatleters program, (Vi har i øjeblikket 3 atleter 1 på eliteholdet og 2 på bruttolandsholdet)
Det er selvfølgelig med hensyntagen til den enkeltes dagsform og ønsker for træningen. Uanset om vores
atleter vil træne efter det planlagte, ønsker at løbe runder eller andet så er der plads til det hele. Alle
atleter er og skal have en oplevelse af at blive set og hørt. Dette er meget vigtigt for os at alle er lige meget
værd når de kommer hos os. Vi oplever generelt et rigtig godt fællesskab atleterne imellem de er alle rigtig
gode til at tage imod nye medlemmer så alle føler sig velkommende og som en del af klubben.
Vi har det seneste år også haft et par elitesamlinger i Randers hvor de andre eliteatleter har haft mulighed
for at nyde godt af de gode faciliteter i vores indendørs atletikhal. Vi er glade for at faciliteterne kommer
alle til gode og dette vil fortsætte det kommende år.

I november 2022 har vi en træningssamling for hele bruttolandsholdet hvor vi samler både overnatning
spisning og træning i klubbens faciliteter på Langvang.
Vi vil også selv tage indendørshallen i brug den kommende vinter, men kun når vejret gør det nødvendigt.
Vi har deltaget ved enkelte virtuelle løb igennem året på både 5km-10km og 21km. Dette er et godt afbræk
fra den daglige træning særligt for de af vores atleter der helst løber på landvej.
Udover de virtuelle løb har vi haft atleter med ved stort set samtlige stævner. Kronborg Games, Glostrup
Games, Herning Games, Forbundsmesterskabet, international Frame Running camp og cup, WPA Grand
Prix i Nottwil, Nordiske mesterskaber i Sverige, Tour de Bornholm, Royal run 2022, Greve
afslutningsstævne, FIF Eurotrack, samt et lokalt klubstævne og 2 stævner i Aarhus. Derudover har vores
atleter deltaget ved elitetræningsdage og træningssamlinger. Ved alle stævner har vores atleter præsteret
flot, lavede personlige rekorder og vundet medaljer. Det betyder meget for os som klub at vi kan vise flaget
ved alle disse stævner og det betyder meget for vores atleter at have noget at træne frem mod for at
bevare motivationen.

Vi har også haft en enkelt fællestræning med IH Aalborg og resten af vest Danmark i Aalborg, hvor der både
blev trænet og hygget med grillpølser i det gode vejr. Dette er naturligvis noget vi fortsætter med og der vil
være en tilsvarende fællestræning for vest Danmark i Randers her til efteråret og igen til foråret.
Vi forventer at deltage ved de stævner der vil være i 2023 og gerne med så mange som muligt.
Vi har i Randers Freja atletik og motions (para-atletik) et meget stort ønske om at få flere para-atleter med
fysisk handicap, også i andre discipliner end Frame Running. Derfor afholdte vi i marts en kom og prøv- dag
for alle der kunne tænke sig at prøve kræfter med para-atletik. Til denne dag var vores trænere i de andre
discipliner til stede for at hjælpe. Op til dagen havde vi besøg af Randers amtsavis, vi lavede indslag i
radioalfa og til lokal-tv, samt facebookannoncer og kontaktede den lokale handicapkonsulent med
forhåbningen om at kunne trække flere ind i vores fællesskab Vi gjorder altså denne gang en ekstra indsats
med reklame. Desværre dukkede der kun en enkelt op på dagen flere havde vist interesse, men sprang fra
på dagen. Vi må altså endnu en gang konstatere at det mest effektive er ”mund til mund.”

Vi vil fortsætte med at deltage i klubstævner for at vise klubbens mangfoldighed, Vi er så glade for at være
en del af en klub der tager os med ved stævner som den største selvfølgelighed og vi glæder os til at
forsætte det gode samarbejde.

Vi er stolte af alle vores atleter uanset niveau, da de rykker deres grænser og udvikler sig hver gang de er til
træning og løber lige det længere end de plejer.

Vi glæder os til at se hvad 2023 bringer vi er sikre på det bliver noget godt.
Kende du også en som har lyst til og give en hånd i klubben, så bare kontakt René Kvist , Ulrik Sondrup eller bestyrelsen. Vi har store opgaver 2-3 timer om ugen og små opgaver 2-3 timer om mdr.

Inge Udsen (randers.dk)

Mindeord for Anna Lange

En af atletikkens store ildsjæle er ikke mere. Anna Lange døde 11. oktober 2022 pludselig i hjemmet i Randers 89 år gammel. Vi var ellers i atletikklubben begyndt at forberede en overraskelse på Annas 90 års fødselsdag den 4. maj 2023, men sådan skulle det ikke være. Anna var i atletikkredse mest kendt for sammen med manden Carl Emil Lange at have stiftet Randers Real Atletik i 1969. Ægteparret var i mange år Randers Real, og vi nåede et fantastisk 40 års jubilæum inden sammenlægning med Randers Freja Atletik i 2011.

Jeg har kendt Anna siden jeg startede på Randers Realskole i 1973, men jeg blev først medlem af klubben i 1976. Vi er rigtig mange, der ikke ville have stiftet indgående bekendtskab med atletikken, hvis det ikke havde været for Anna.

Anna var ikke aktiv atlet, men aktiv som leder, træner, stævnearrangør, madmor, dommer og meget andet. Hvem husker ikke grill aftenerne på Mimersvej, hytteturene til Fjeld Skov, turene til Øresundsspelen i Helsingborg og ikke mindst turene til venskabsbyen Ålesund. Undervejs var vi til Bislett Games i Oslo. I 1976 sad vi ud for målstregen da John Walker satte verdensrekord på 2000 m - sikke en stemning, og i 1989 var vi 2 m fra Carl Lewis efter løbet – men han vandt ikke 100 m.

Også efter sammenlægningen af atletikklubberne var Anna tit på stadion og i atletikhallen på Langvang. Ikke mindst som dommer i længdespring, så også rigtig mange af de yngre atleter i Randers Freja kan huske Anna.

Anna klarede stadig hus og have efter Carl Emils død i 2014, med hjælp fra hendes store familie. Anna efterlader sig tre børn og mange børnebørn og oldebørn. Man var altid velkommen hos Anna, og der kom hurtigt kaffe og kage på bordet. Hvis man var strandet i Randers, var der også altid mulighed for en overnatning. Anna vil blive savnet.

Efter Annas ønske, kan man indbetale et beløb til SOS Børnebyerne på Reg. Nr. 4183 konto 80 32 440 i stedet for blomster. Mrk. Anna Kirstine Lange.
Bisættelsen finder sted fra Sct. Clemens Kirke, Parkboulevarden 15, 8900 Randers fredag den 28. oktober kl. 13.30. Æret være Annas minde.

På bestyrelsens vegne
Per Egge Rasmussen
Randers Freja Atletik & Motion
? Oplæg om Ernæring & Sundhed! ?

I et samarbejde mellem Randers Freja Atletik og Motion, Randers Talent og Elite samt VIA University College. Kan vi byde på 3 gratis oplæg omkring ernæring og sundhed for medlemmer i klubben. Vi har opdelt det i 3 oplæg, for at kunne tilbyde noget relevant til hver målgruppe.

Alle oplæg foregår på Langvang i klublokalet.

17/5 18.00-19.30 - Oplæg 1 - Målgruppe: 10-14 år + Forældre.
? Fokus er på sundhed og kost der understøtter vækst, skole og sport.

24/5 17.00-18.30 - Oplæg 2 - Målgruppe: 14-17 år + forældre.
??? Fokus er på sundhed og kost der understøtter vækst og optimering af den sportslige præstation.

31/5 17.00-18.30 - Oplæg 3 - Målgruppe: 16+ (Forældre er velkomne).
? Fokus er på optimering af den sportslige præstation, herunder timing af måltider samt rådgivning og dialog omkring kosttilskud. (Forudsætter man tidligere har været til oplæg om kost og ernæring)

? Tilmelding: kortlink.dk/2fmee
https://onedrive.live.com/?cid=E5119FA759F23E82&id=E5119FA759F23E82%211296&parId=E5119FA759F23E82%21985&o=OneUp
Tilmeldingslink til Summer Camp 2022 er hermed lukket for yderligere tilmeldinger:
Summer Camp 2022

Betalingsoplysninger er angivet i tilmeldingen og vil foregå over MobilePay.

For yderligere oplysninger omkring arrangementet se forneden
Deltagere indtil videre (46):
Lukas P. Gnudtzmann
Sofia Holm Skjalm-Rasmussen
Alvin Juul Eskildsen
Saga Juul Eskildsen
Mikkel Høgh Nørholm
Mads Kristiansen
Wendy Green
William Schiltmann Nielsen
Oliver Schiltmann Nielsen
Xander T. Brøndberg
Oscar Hørby Domino
Victor Byrge Hjulmand Christensen
Melissa Aaquist Christensen
Sofie Sejersbøl
Juliane Abildgaard
Lauge Bundgaard Nielsen
Lucas Johnsen
Josefine Vestergaard Mortensen
Ida Kirkegaard
Storm Mathiasen
Alma Kynde Bruun
Vera Kynde Bruun
Esther Gam Andersen
Jakob Lund
Frida Emilie Skaaning Lindskov
Freja Lindgaard
Elena Veirum
Karl Veirum
Anker Thesbjerg Leonhardt
Karl Haveløkke Søgaard
Benjamin Jack Thomsen
Molly Thomsen
Ida Sofia Øllegaard
Olav Holst Gretlund
Ada Holst Gretlund
Filuca Haumann Hansen
Frederikke Møller-Hundborg
Ronya Aïda Madelaine Sølver Lange
Vidar Ravn Jensen
Gry Kirkegaard Gnudtzmann
Filip Knold Bennetsen
Victor Højstrand Mathiesen
Björk Lindkvist Lemvigh-Hammer
Karl Boldsen Gnudtzmann
Thor Nørgaard Lemvig
Asger Milo
Daniel Ballegaard Sørensen

Nyhedsbrev februar 2022

 
Nyhedsbrev november 2021
Stangspringscamp

Gratis stangsspringscamp søndag d. 17.10.21 kl. 13.15-15.45 og lørdag d. 23.10.21 kl. 10.00-12.30
 
Alder for deltagelse er 7 – 18 år
 
Tovholder og træner på campen er cheftræner René Kvist, mobil 50802611 eller mail
renekvist@youmail.dk 
 
Når man har deltaget på campen, får man et diplom samt tilbud om 1 måneds gratis atletiktræning.
 
Du vil komme til at prøve meget af den træning, som en stangspringer laver.
 
Campen er støttet af DIF og DGI´s  genstartspulje.
 

Tilmelding 
Nyhedsbrev august 2021
Lukkede hold og venteliste

Randers Freja Atletik og Motion ser sig desværre nødsaget til at lukke for tilgang til tre af vore børnehold. Beslutningen har ikke været nem at træffe, da vi gerne ser, at alle børn, der viser interesse for at dyrke atletik, kan komme til det. Det skyldes imidlertid først og fremmest, at vi gerne vil sikre en god kvalitet i træningen med fokus på det enkelte barns udvikling. Desuden ønsker vi, at alle børn skal have mulighed for at få en relation til deres trænere og for at få gode venner under træningen. Efter vores bedste overbevisning lader det sig ikke gøre, medmindre vi sætter en antalsgrænse på 15 børn for de 6-7-årige og 35 børn for de øvrige hold.
Derfor er der fra 1. august lukket for tilgang på følgende hold:
 
Du kan altså ikke forvente, at dit barn kan deltage på disse hold, hvis I bare møder op til træning på Langvang.
Hvis dit barn er interesseret i at blive skrevet op til en plads i en af disse træningsgrupper, så find nærmere oplysninger under
NYT MEDLEM
Info om VDMU i Randers d. 19-20/6-21
Info om DT Masters 2. runde i Randers d. 16/6-21
Nedlukning af træningen  

Grundet myndighedernes nye skærpede Corona retningslinjer lukker al hold- og indeaktivitet i Randers Freja Atletik & Motion ned, pt. frem til og med uge 1-2021. Trænere og udvalg har besluttet, at holdtræning tidligst starter op i uge 2, dvs. fra tirsdag d. 12. januar 2021. Der vil komme info ud, forhåbentlig om opstart i uge 2, i uge 1. 
Sådan slutter vi desværre 2020 af. Vi ses igen i 2021.
Pas på jer selv og hinanden. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Vh. trænere, bestyrelse og sportsligt udvalg i
Randers Freja Atletik & Motion

Atletik for 6-7 årige - Vi har plads til dig!  

Er du 6-7 år og kunne du tænke dig at prøve atletikkens mange muligheder?
Vi starter op efter nytår med plads til flere 6-7årige. Alle kan være med uanset niveau. Vi giver gratis prøvetræning i 1 hel måned. Så kig forbi Atletikhallen på Langvang, Mariagervej 180, 8920 Randers NV
Kontakt Birgit (koordinator for børneholdet), 8150 2668 og hør mere om træningen.

Salg af klubtøj 1-12-20

Tirsdag d. 1/12-20 vil der være salg af klubtøj fra kl. 17-19 i Frejas klublokale på Langvang (til højre for indgangen til omklædningsbygningen). Det er muligt at prøve og bestille klubtøj denne aften. 
Gældende retningslinjer for COVID-19 vil blive overholdt, så husk mundbind.   

Covid-19 update - 16/11-20

Ved nye tilfælde af Covid-19/Corona i Randers Freja Atletik & Motion, så skal atletikformand Bo Lindholm kontaktes med det samme på mobil 60 92 31 21, så tager Bo den derfra.
 
Man må komme til træning i Randers Freja Atletik & Motion jvf. corona-hotlinen,
1. 8 dage efter man har været testet positiv for covid-19, hvis man har været symptomfri i minimum 48 timer op til de 8 dages udløb.
2. Hvis man har været symptomfri i minimum de sidste 48 timer, inden man møder op til træning.
 
Har man symptomer eller er man det mindste i tvivl, så bliv hjemme.
De mest almindelige symptomer er feber, tør hoste og/eller træthed.
Mindre almindelige symptomer er generel ømhed, ondt i halsen, diarré, øjenkatar, hovedpine, nedsat smags- eller lugtesans, udslæt eller misfarvning af fingre eller tæer.
Alvorlige symptomer er vejrtrækningsbesvær eller åndenød, smerter eller trykkende fornemmelse i brystet, talebesvær eller bevægelsesbesvær
 
Det kan du gøre for at stoppe smitten med COVID-19:
Vask dine hænder tit. Brug sæbe og vand eller håndsprit.
Hold afstand til personer, der hoster eller nyser.
Bær mundbind, når det ikke er muligt at holde fysisk afstand.
 
Mundbind
Kravet gælder, kun når man opholder sig indendørs.
ALLE skal bære mundbind, fra de træder ind i en bygning og til det klokkeslæt, hvor træningen starter.
Umiddelbart efter træning skal ALLE påføre sig mundbind igen og hurtigst muligt forlade hallen.
Hvis man ikke deltager i træningen, SKAL man bære mundbind, men helst forlade hallen.
Ifølge Sundhedsstyrelsen er børn under 12 år som udgangspunkt undtaget af kravet, men de fraråder dog ikke decideret brug af mundbind.
ALLE, der træner kl. 17, behøver derfor ikke have mundbind på før og efter træning, men vi anbefaler, at alle har mundbind på også for trænernes skyld.

Ydermere er vi pt. nødt til at minimere gæster fra andre foreninger til et absolut minimum, helst ingen overhovedet. 

Ovenstående oplysninger erstatter den procedure, vi har anvendt ved et covid-19 tilfælde i 6-7-års gruppen i starten af november (se hjemmesiden).

Vh. Sportsligt udvalg og bestyrelse i Randers Freja Atletik & Motion d. 16/11 2020

Kære forældre hos de 6-7-årige atletikbørn (info er sendt direkte på mail til forældre i træningsgruppen)

Vi har i fredags fået at vide, at et barn i de 6-7-åriges træningsgruppe, er testet positiv for COVID-19. Barnet var senest til træning tirsdag d. 3/11. I en sådan situation følger vi de gældende retningslinjer for smittetilfælde i Randers Kommune. Derfor lukkes de 6-7-åriges træningsgruppe for træning i uge 46, dvs. d. 10. november. Ydermere skal alle børn i de 6-7-åriges træningsgruppe fremvise en negativ test, når/hvis de kommer til træning fra uge 47. Alle andre kan forholde sig som almindeligt.

Randers Freja Atletik & Motion fortsætter med den skærpede fokus på hygiejne efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og minder også lige om de gode og vigtige vaner: Husk at holde afstand, vask hænder/sprit af, host i ærmet og undgå håndtryk/krammere.

Vi følger situationen tæt og vil løbende orientere om udviklingen. Skulle det vise sig, at smitten har spredt sig, kan der komme yderligere restriktioner. Det vil i så fald ske i dialog med Randers Kommunes krisestyregruppe samt Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis i har spørgsmål eller andet, bedes i kontakte undertegnede på denne mail og venligst men bestemt, ikke kontakte Inge eller Birgit.

Vh.
Pva. Randers Freja Atletik & Motion
Carlo Regnarsson Mains
Sportsligt udvalg og bestyrelsen
spuformand@randersfrejaatletik.dk

 
UPDATE COVID19 retningslinjer for medlemmer i Randers Freja Atletik & Motion.
 
Opdaterede krav efter forbund og kommune har specificeret retningslinjer.

Retningslinjer for medlemmer

Info til 6-9 årige

Zoneinddeling kl. 17

Zoneinddeling kl. 18:30
 

COVID19 retningslinjer for medlemmer i Randers Freja Atletik & Motion.
 
Opdaterede krav om forsamling, mundbind mm.
 
Læs dem grundigt! 
 
Den næste tid bliver anderledes i forhold til at komme og træne. Man skal ikke forvente "bare" at kunne møde op og træne når det passer.
 
Fx. indføres der en registreringstavle som SKAL anvendes uden for fællestræningen. Der er maksimalt plads til 10 pers. ad gangen.
 
Fællestræningen er KUN for de aktive og trænere der er en del af fællestræningen. Andre må træne på andre tider og skal bruge ovennævnte tavle. 
 
 
HUSK:
 
• Hold afstand 
 
• Sprit hænder inden i går ind i hallen.
 
• Drop kram og knus!
 
• Overhold retningslinjer fra myndigheder og klubben.
 
• Bliv hjemme hvis du ikke er frisk.

 
TAK for jeres forståelse - vi gør hvad vi kan for at give jer mulighed for fortsat god træning!  

NYHEDSBREV SEP. 20

VDMU i Randers d. 27/9-20

Endelig info om stævnet (vigtigt at alle læser dette): OPDATERET 26.09 kl. 22:15
Program 
Tidsskema
Dommerliste


Indbydelse
Tidsskema
Tilmeldingsark (Mail sendes til carlo@randersfrejaatletik.dk) Tilmelding senest søndag den 20. september kl. 23.59
 
Østjyske Mesterskaber 22. August 2020
De østjyske mesterskaber i atletik (herefter ØM) er et årgangsopdelt medaljestævne for atletikudøvere i den østjyske region. Atleter udenfor den østjyske region kan deltage, men kan ikke vinde medalje.
ØM afvikles i 2020 kun for de 6-11-årige, da de 12-22-årige kan deltage i VDMU d. 26.-27.9.
Tilmeldingslink:
ØM d. 22.8 2020
Klubtøjsaften tirsdag d. 25/8
Klubtøjsaften og besøg af Vestjysk Bank tirsdag d. 25/8 kl. 17-20 i Atletikhallen. Vestjysk Bank er Randers Freja Atletik & Motions hovedsponsor. De støtter os, I kan støtte Freja ved at booke et uforpligtende møde med Vestjysk Bank. Husk at sige at i kommer fra Randers Freja Atletik & Motion. Freja får så kr. 500,- til børne- og ungdomsarbejdet, hvis i holder et møde med Vestjysk Bank. I kan også vælge løsningen med at Freja får kr. 250,- og i får en Craft trænings t-shirt med Freja logo og Vedtjysk Bank på. Ender mødet med en aftale, får Freja kr. 500,- mere til børne- og ungdomsarbejdet. Hør mere ved Vestjysk Banks stand i hallen.