Fra klubbens love:

I afdelingerne kan optages medlemmer af begge køn.
Udmeldelse af en afdeling skal ske skriftligt til klub- eller afdelingskassereren inden den 30. i den sidste måned af en kontingentperiode.

Kassererne kan kontaktes direkte eller via klubhuskontoret på lwk@mail.dk.

Indmeldelse kan foretages gennem trænere og ledere via eller kan foretages direkte til klubhuskontoret på lwk@mail.dk.
Man skal oplyse fulde navn, adresse, postnr., fødselsdato, køn, nationalitet, mobilnr. og mailadresse. 

Nye medlemmer skal ved indmeldelse oplyse præcist navn på seneste tidligere klub (hvis sådan) og ca. dato for seneste turneringskamp for denne klub, hvorfra Freja via DHF's Håndoffice-system indhenter elektronisk spillercertifikat.

Kontingentsatserne kan se her.

        
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap