Fra klubbens love:

I afdelingerne kan optages medlemmer af begge køn.
Udmeldelse af en afdeling skal ske skriftligt til klub- eller afdelingskassereren inden den 30. i den sidste måned af en kontingentperiode.

Kassererne kan kontaktes direkte eller via klubhuskontoret på lwk@mail.dk.

Indmeldelse kan kun foretages online her.  

For at blive spilleberettiget til turneringskampe skal nye medlemmer desuden ved indmeldelse på denne mail: randersfreja@randersfreja.dk, oplyse præcist navn, fødselsdato og navn på seneste tidligere klub, hvorfra Freja via DHF's Håndoffice-system indhenter elektronisk spillercertifikat i denne.

Kontingentsatserne kan se her.

        
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap