Fra Frejas jubilæumsårbog 1998:

Lederprofiler gennem årene

Også gennem de sidste 25 år har mange gode ledere lagt et stort stykke arbejde i klubben.

Formænd gennem disse år har været Jens Jørgen Nielsen, Hans Jørgensen, Bendt A. Rasmussen, Allan Karlov Nielsen, Frits Glargård, Leo Flensborg, Anders V. Larsen, Torkild Østerballe og Jesper Kallesø.

Ikke mindst må også fremhæves den kæmpeindsats, som Lars W. Knudsen gennem mange år har lagt i håndboldafdelingen. Kasserer, manden med klubadressen, hvor alle tråde samles, udvalgsmedlem i World Cup, klubblads- og årbogsredaktør og repræsentant i klubbestyrelsen hører til blandt Lars W. Knudsens mange gøremål i klubben. Og så har Lars endda endnu flere Freja-kasketter.

Også Hans Jørgensen eller Mr. World Cup, som pressen har kaldt ham, har lagt et ufatteligt stort stykke arbejde i klubben ved år efter år at få dette arrangement på skinner. Hans er som klubkontakt i World Cup med sikkerhed den frejaner, der er bedst kendt ude i den store verden. Med sin fantastiske evne til at huske navne og ansigter, kan Hans hvert år byde de gæstende holds ledere velkommen ved straks at nævne deres navn, så de virkelig føler sig velkomne i Randers. Dette er i høj grad med til at skabe den personlige og hyggelige atmosfære, som mange af de deltagende klubber roser Randers Freja World Cup for.

I ungdomsafdelingen var de største profiler i en lang årrække ægteparret Ingelise og Hans Jørgen Rasmussen, der kom ind i trænerjobbet, da sønnen Brian var lilleput. Dette hold trænede de i 4 år, hvorefter det blev lillebror Bjarnes hold, der nød godt af det dygtige trænerpars indsats. Er det nødvendigt at tilføje, at både Bjarne og Brian samt adskillige af deres holdkammerater blev fremtrædende spillere på Frejas divisionshold. Også en række andre Freja-hold havde det privilegium at have Ingelise og Hans Jørgen som trænere, inden de af helbredsmæssige grunde lagde trænergerningen på hylden.

Kendt af alle, der har færdedes i Frejas håndboldafdeling og Randershallen i det hele taget, er halinspektør Knud H. Rasmussen, der i tidens løb har påtaget sig mange lederopgaver i Freja, samtidig med, at han i mange år var turneringsleder i JHF’s kreds 4.

Mindst ligeså kendt i sportsverdenen er Erik Kjær Herping, der i slutningen af halvtredserne startede som ungdomstræner, senere blev han seniortræner, medlem af håndboldbestyrelsen og World Cup udvalget samtidig med, at han også fik tid til at være håndbolddommer. Inden for Jysk Håndbold Forbund har Erik løst adskillige opgaver. Mest kendt er Erik Herping imidlertid som medlem gennem 25 år af SIKR’s bestyrelse, heraf de seneste 7 år som formand. Endvidere sidder Erik Herping i bestyrelsen for Randers Idrætshaller. Overalt har Erik repræsenteret Freja på bedste vis.

Nævnes skal også den usædvanlige indsats Anders Norup Christensen har ydet for Freja gennem årene. Først som fodboldtræner fra 1959 og senere som leder og ungdomstræner i håndboldafdelingen, hvor Anders har været ungdomsformand i hele tre perioder - første gang midt i tresserne, så midt i halvfjerdserne, og han vendte tilbage på posten i starten af 1996. Anders har desuden også i mange år været aktiv i World Cup-udvalget.

        
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap