En æra er slut - World Cup 2003 aflyst

Af Hans Jørgensen

I over 30 år har der stået ovennævnte i min kalender i uge 28 - og i de fleste år også det meste af uge 27 - men det er nu forbi. WC eksisterer ikke mere!!!

En skrupskør ide blev i 1972 fostret i hjernen på håndboldafdelingens daværende formand Jens Jørgen Nielsen, og håndboldbestyrelsen bakkede op – om end noget skeptiske – men han fik den opbakning han havde brug for, og en mangeårig succes blev en realitet, og har gennem årene givet en mængde oplevelser for alle os, der har deltaget „bag disken". Dette ses vel bedst af, at så mange, også uden for klubbens rækker, afsatte uge 28 i feriekalenderen til deltagelse i FWC.

Gennem årene har man lært en masse pragtfulde mennesker at kende - det være sig både blandt vore gæster, men så sandelig også blandt de mange medhjælpere, der gennem årene har bevæget sig rundt i områ- derne. Der var altid godt humør over hele linien, og ikke få er de drillerier, der har fundet sted medhjælperne imellem. Ingen tvivl om, at alle hyggede sig, og at mange ugers herlige sommerferier er blevet tilbragt på Frejas baner og nærmeste omegn.

Selvfølgelig har den store oplevelse været at møde alle de mange gæster fra både ind- og udland, som har deltaget i turneringen gennem årene, og der har været mange oplevelser at kunne berette om i dette „slutdokument". Hvor mange gange har Christian Petersen og jeg ikke været hos taiwaneserne på kollegiet for at bytte gaver. De samme taiwanesere, som gjorde, at jeg kom i clinch med udenrigsministeriet - eller spanierne, der næsten var ved at vælte Fritidscentret med deres gode humør under lederfesterne – eller Sankt Annæ fra København, der i mange år underholdt med sang op optrin til samme fester – eller GOG, hvor man aldrig kunne få at vide nøjagtig, hvor mange deltagere de mødte med (der blev altid sagt cirka!) – eller kuwaiterne, der ikke måtte møde taiwaneserne på grund af manglende diplomatiske forbindelser, men så forærede undertegnede et flot sejlskib hvor man, når man vendte bunden i vejret på det, kunne læse „Made in Taiwan", og man spørger så hvor logikken var? Eller, eller, eller - ja, man kunne blive ved med at nævne episoder, man har oplevet gennem de mere end 30 år.

Man har ligeledes gennem årene været i forbindelse med de offentlige instanser, politi o.s.v., og alle steder har vi mødt en meget stor good-will. Ingen har været i tvivl om, at World Cup gav stor PR til byen, men det er en størrelse, der er umålbar. Personlig havde jeg for nogle år siden den oplevelse, at en norsk dame kom hen til mig i teltet og sagde:

- God dag, ja, du kender mig ikke, men jeg var med Kristiansand hernede sidst i 70’erne, og jeg kunne kende dig igen. Jeg vil vise mine børn, hvor mor spillede håndbold den gang.

Ofte har jeg også haft både udenlandske og danske ledere/trænere i telefonen, som har fortalt, at de det og det år havde været i Randers med en eller anden klub, og nu selv ville deltage med det hold, vedkommende nu var træner for. En klub, vi har haft besøg af mange gange, er den franske klub Libourne fra Bordeaux, og denne klub har vi besøgt med hold både i 1989 og 1992, og vi var privat indkvarteret begge gange. Lederne af denne klub (Claudine og Elino) fik en ny hund, og den blev skam døbt „Randers" – kan en by få bedre reklame?

Der vil helt givet være mange, som kommer til at savne WC, også af økonomiske grunde. Frejas håndboldafdeling vil savne et beløb i kassen de kommende år. Der vil så sandelig også være forretninger i byen, som vil savne en indtægt i en ellers død periode. Men FREJA WORLD CUP er et overstået kapitel, og Freja Håndbold må finde en anden måde at tjene en ekstra skilling på. Jeg var med til at starte det hele i sin tid, og jeg er også med til at lukke og slukke – lidt vemodigt vil jeg indrømme, men jeg har affundet mig med tingenes tilstand – det er forbi!

Jeg vil slutte dette lille tilbageblik med at takke alle, som jeg siden 1972 har haft et samarbejde med omkring FWC. Det gælder udvalgsmedlemmer, medhjælpere under stævnet, de offentlige myndigheder, forretninger i byen samt alle, som jeg på den ene eller anden måde har haft forbindelse med.

Da jeg jo ikke er nogen årsunge længere, har jeg besluttet mig for at sige stop med at arbejde i Freja håndbolds regi. Efter ca. 36 år må det være et meget naturligt tidspunkt at holde på.

Jeg takker for årene, jeg har haft i afdelingen, og ønsker god vind fremover.

        
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap