Fra Frejas jubilæumsårbog 1998:

Freja World Cup gennem 25 år

Af Hans Jørgensen

For 25 år siden var der også Freja-jubilæum - 75 år - og alle fire afdelinger skulle i den anledning lave et jubilæumsarrangement. Håndboldafdelingens bidrag skulle selvfølgelig være noget med håndbold, og hvorfor ikke slå det hele stort op og arrangere en Verdens Cup (med 5.000 deltagere), mente afdelingens daværende formand Jens Jørgen Nielsen - endnu een af hans flyvske ideer - mente alle vi andre faktisk. Argumentationer har der aldrig manglet hos JJN og gjorde det heller ikke denne gang. Argumentationen havde sin virkning, og efterhånden var vi nogle stykker, som (nok noget skeptiske) gik med på ideen.

Men hvor skulle vi begynde, og hvor skulle vi ende?
Ingen af os havde nogen som helst erfaring med et sådant arrangement, så det var bare med at gå i gang med det første, man tilfældigvis kom i tanker om, og jeg tror nok, at kommunen var vort første mål, og så kom alt det andet i spredt fægtning. Der var utallige mennesker, der skulle tales med, hundredvis af ting, der skulle på plads og tusindvis af småting, man skulle tænke igennem, så der var nok et par personer, som fik søvnløse nætter hen ad vejen, men brikkerne faldt efterhånden rimeligt på plads, og Freja World Cup (FWC) så dagens lys for første gang i juli måned 1973.

En „engangsforestilling" er efterhånden blevet til 26 gange og har dermed vist, at ideen var bæredygtig. Dog har vi aldrig nået de 5.000 deltagere, men har måttet nøjes med ca. 3.000 (1984) og ellers ligget omkring et antal på 2.000-2.500.

Oplevelser gennem mange år
Vi har oplevet:

- at få Randers sat på verdenskortet.
- at have haft besøg af en masse glade, unge mennesker fra 5 kontinenter, 26 nationer og med 208 hold i 1984 som det hidtil største antal.
- at få skabt en række kontakter over det meste af Europa og få en masse venner i både ind- og udland.
- at have samme protektor gennem de første 25 år - nemlig forhenværende borgmester Kristen Gjøtrup.
- at FWC ikke blot er uge 28 hvert år, men at man faktisk (mere eller mindre) må arbejde med stævnet hele året igennem. Selvfølgelig er det i perioden fra april til juli, at det store pres ligger, men man skal være forberedt på at besvare en telefonsamtale ved midnatstid fra eksempelvis Island eller kl. 4 om natten fra Taiwan.
- at blive ringet op af en spanier/taiwaneser/franskmand eller?, som stiller en masse - for dem - relevante spørgsmål på deres eget sprog (i de fleste tilfælde det eneste sprog, de kan). Da klubkontaktpersonen imidlertid kun kan tysk, engelsk og bjerregravsk, kan det af og til være lidt vanskeligt. Det er jo noget svært at gøre sig forståelig gennem telefonen på fingersprog.
- at få stillet opgaver, som er „umulige" at løse, men som bliver løst alligevel. Vi har nemlig altid ment, at det ikke er problemer, men opgaver.
- at få eftertilmeldinger af hold, efter at turneringen har været ændret indtil både to og tre gange. Eller det modsatte, hvor hold er trukket indtil sidste dag før ankomsten, eller sågar hold, der bare er blevet væk uden at ulejlige sig med at give os et afbud, men også dette er blevet løst.
- at vi aldrig - gennem de mange år, de har deltaget - har kunnet få et nøjagtigt antal deltagere oplyst fra en af Danmarks førende håndboldklubber, nemlig GOG, før ved ankomsten. Svaret var altid cirka x personer.
- at mangle adskillige hjælpere et par dage før stævnets start, men alligevel fået tilstrækkelig bemanding på, så det hele bare er kørt „derudaf" med et humørfyldt team af både gamle garvede og nye medhjælpere.
- at der - uanset vejrets luner - er liv og glade dage overalt, hvor deltagerne færdes, og at de har udtrykt deres tilfredshed med stævnets kvalitet, men også ladet os vide, såfremt der er ting, der ikke fungerer helt optimalt. Begge dele har været positivt for stævnets fremtid.
- i flere år at blive underholdt til lederfesten af håndboldspillere fra Sankt Annæ Gymnasium i København med sange og sketcher. Ind imellem også med selvkomponerede ting, der på en meget charmerende måde "generede" både borgmester, skoleinspektør og selveste præsidenten/formanden for stævnet.
- at der gennem alle årene har været et fortrinligt samarbejde i FWC-udvalget. Uden at alle trak med på den traditionelle samme hammel, var vi ikke nået gennem et kvart århundrede uden større skrammer.
- megen stor velvilje fra hele Randers by, både fra private, erhvervslivet og - ikke mindst - Randers Kommune. Det har givet os den fornyede gejst, der har fået os til at fortsætte og hele tiden forsøge at gøre stævnet endnu bedre.
Et utal af oplevelser i alle mulige afskygninger gennem årene kunne gøre ovenstående oplevelsesrække nærmest uendelig, så en fortsættelse af opremsning tillader hverken spaltepladsen eller læsernes tålmodighed.

        
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap