Fra Frejas jubilæumsårbog 1998:

Medlemsbladet

I 1978 tog Jens E. Jensen initiativ til udgivelse af et medlemsblad, der fik navnet „Freja Håndbold".

Omkostningerne til bladets udgivelse blev dækket af „Håndboldens Venner", idet det var midt i en økonomisk trængselsperiode efter, at Frejas afdelinger fra 1977 havde fået selvstændige bestyrelser og selvstændig økonomi.

Jens redigerede med stor ildhu bladet fra 1978 til februar 1988.

I 1990 forsøgte håndboldbestyrelsen at få bladet op at stå igen. Det blev til et enkelt nummer, som udkom i maj.

I januar 1993 forsøgte man igen, og siden er bladet udkommet regelmæssigt med fire numre om året.

Bladet har fra 1990/1993 været redigeret af Lars W. Knudsen.

        
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap