Så er der igen generalforsamling i Freja Håndbold.
Den afholdes torsdag den 29.8.2019 kl. 17.30 i klubhuset ved Cepheus Park Randers.

På generalforsamlingen berettes og debatteres om det forløbne år, regnskabet forelægges og debatteres og det kommende år planlægges i form af budgetbehandlingen.
Derudover foretages der selvfølgelig valg til bestyrelsen.

Tale- og stemmeret på afdelingsgeneralforsamlingen har:

  • Kontingentbetalende medlemmer, der er fyldt 18 år og har mindst 3 måneders medlemskab af afdelingen.
  • Klubbestyrelsesmedlemmer.
  • Dokumenteret forældremyndighedshaver eller dokumenteret værge for kontingentbetalende medlem under 18 år, i selskab med medlemmet, der skal have været medlem af afdelingen i mindst tre måneder.
Mød op og gør din indflydelse gældende.

Dagsorden:

1.

Bestyrelsens valg af dirigent, som skal kunne anses for upartisk.

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Fremlæggelse af det reviderede regn­skab og budget til godkendelse

4.

Indkomne forslag (Lovændringsforslag dog kun på klubgeneralforsamlingen)

5.

Valg i henhold til § 9, stk. 2 eller 3.

6.

Valg af revisor i henhold til § 9 stk. 11.

7.

Eventuelt

        
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap