Ordinær generalforsamling i Freja Fodbold afholdes
onsdag den 19. september 2018 kl. 17.30
i klubhuset ved BioNutria Park Randers

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Freja Fodbold, jf. lovenes § 11, stk. 2, onsdag den 19.9.2018 kl. 17.30 i klubhuset ved BioNutria Park Randers.

Dagsorden:

1.

Bestyrelsens valg af dirigent, som skal kunne anses for upartisk.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Fremlæggelse af det/de reviderede regnskab(er) og budget til godkendelse.

4.

Indkomne forslag.
(Lovændringsforslag dog kun på klubgeneralforsamlingen)

5.

Valg i henhold til § 9, stk. 3.
I 2018 er følgende på valg:
Kasserer for tre år
Medlem for tre år

I 2019 er følgende på valg:
Formand for fire år
Medlem for fire år

6.

Valg af revisor i henhold til § 9 stk. 11.

7.

Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest den 14.9.2018 til randersfreja@randersfreja.dk.

Deltagelse er ikke mulig, hvis man ikke er tilmeldt.

Forslag, der ønskes behandlet på en afdelingsgeneralforsamling, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, jf. § 11, stk. 5. Det vil sige senest den 4.9.2018.


Fra Frejas hjemmeside:

Generalforsamling og medlemsvalgmøder, jf. lovenes § 9 og 11:

Medlemmer over 18 år har tale- og stemmeret, dog kun efter tre måneders medlemskab.

Dokumenteret forældremyndighedshaver eller dokumenteret værge for kontingentbetalende medlem under 18 år har tale- og stemmeret i selskab med medlemmet, der skal have været medlem af afdelingen i mindst tre måneder.

Der stilles ikke krav om formelt medlemskab af foreningen til trænere og ledere, der nyder medlemsrettigheder, dog undtaget deltagelse på generalforsamlinger og medlemsvalgmøder.

En sådan kræver betalt medlemskab.

          
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap