RANDERS FREJA ATLETIK & TRIATHLONS VISIONER


Randers Freja Atletik & Triathlon er en sportsklub, hvor alle på lige fod kan være med uanset alder og sportsligt niveau og som deler interessen for at dyrke atletik, triathlon og motion.

Der er en gensidig respekt for hinandens forskelligheder og muligheder.

Randers Freja Atletik & Triathlon er en sportsklub, hvor det sportslige går hånd i hånd med det sociale.


MÅL:

Vi skal være en klub, hvor vi repræsenterer både elite-atletik & triathlon samt bredde-atletik & triathlon. Målet er at være repræsenteret i toppen af Dansk Atletik & Triathlon. Dette være sig på såvel ungdoms-, junior- og seniorplan.

Alle skal føle, at de blevet udfordret til at yde det bedste.

Samtaleformen skal altid være anerkendende i alle sammenhænge.

Alle skal være stolte af at være en del af Freja og være gode ambassadører for klubben.

Vi skal være synlige ved arrangementer.


DELMÅL:

Der skal være velkvalificerede veluddannede trænere til alle discipliner.

Trænere og ledere skal være gode rollemodeller.

Der skal altid være åben dialog mellem ledere, bestyrelse, trænere og aktive.

Klubbens aktive, trænere og ledere skal være synlige ved stævner og på stadion.

Tilsvarende skal aktive, trænere og ledere aktivt være behjælpelige ved stævner og øvrige arrangementer.

Bestyrelsen skal være synlig.

Vi skal løbende udvide antallet af nye medlemmer i alle grupper.

Trænerne skal tage individuelle hensyn i deres arbejde med børn, unge og voksne.

Klubben skal være arrangør af stævner med høj standard, som tilgodeser alle.

Klubbens aktive, trænere, ledere og bestyrelse skal være sig bevidst om det sociale ansvar.


RANDERS FREJA ATLETIK & TRIATHLONS HANDLEPLAN

HVORDAN NÅR VI VORES MÅL?

Trænerne skal have mulighed for at komme på de kurser, der er relevante.

Bestyrelsen skal være aktiv.

Der skal ses på muligheder frem for begrænsninger.

Der skal være penge i kassen.

Klubben skal have en god økonomi.

Klubbens medlemmer går klædt i klubbens dresscoat.

Der skal laves arrangementer, der tiltrækker opmærksomhed og dermed profilering af klubben i dagspressen.

Skoler skal have mulighed for at komme på Langvang og deltage i arrangementer planlagt af trænerne.

Klubbens medlemmer deltager i stævner på nationalt og internationalt plan.

Klubben skal have en velfungerende trænerstab og et trænerudvalg.

Klubben skal have en velfungerende hjemmeside og evt. et PR-udvalg.

Klubben skal have et stævneudvalg.

Klubben skal have et udvalg, der tager sig af sociale arrangementer.

Klubben skal arrangere klubaftener med forskelligt indhold.

Det skal være sjovt, hyggeligt og udbytterigt.

Klubbens medlemmer hjælper hinanden.

Klubbens aktive medlemmer efterlever princippet om "noget for noget"!


HVORDAN KAN VI SE, AT VI ER PÅ RETTE VEJ?

At vi får nye medlemmer.

At vi får omtale i medierne.

At klubben er repræsenteret i toppen af dansk atletik & triathlon.

At der er god stemning ved træning.

At der er mange til træning.

At trænerne udvikler sig.

At det er attraktivt at blive træner.

At vi ser mange i blå og hvide farver.

At der opnås sportslige resultater på højt niveau, der gør klubben kendt og anerkendt.
Sidst redigeret af bestyrelsen i august 2008

    
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Mariagervej 180, 8920 Randers NV, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap