Medlemskab? Dette er værd at vide...

 Uddrag fra klubbens love:
 
            I afdelingerne kan optages medlemmer, såvel aktive som passive, af begge køn.
            Udmeldelse af en afdeling skal ske skriftligt til klub- eller afdelingskassereren inden den 30. i den sidste måned af en kontingentperiode.
 
            Indmeldelse foretages gennem trænere og bestyrelsen, hvilket indebære udfyldelse af en indmeldelsesblanket,
            hvor følgende oplyses; fulde navn, adresse, postnr., fødselsdato, køn, mobilnr. og mailadresse. 
 
            Kontingentåret er kalenderåret.
            Kontingent for aktive opkræves kalenderhalvårsmæssigt.
            Kontingent for passive opkræves kalenderhalvårsmæssigt.
 
            Kontingentsatserne kan ses her(intet link endnu).
 
 
 
 Generalforsamling:
 
            Medlemmer over 16 år har stemmeret på en afdelingsgeneralforsamling, dog kun efter tre måneders medlemsskab.
            Der stilles ikke krav om formelt medlemskab af foreningen til trænere og ledere, der nyder medlemsrettigheder
            undtaget dog stemmeret på general forsamlingen - denne ret påkræver betalt medlemskab.
    
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap