Randers Sportsklub Freja Atletik
En forældre- og børnemanual


En introduktion til atletikken for børn og forældre i Randers Freja Atletik!
Udarbejdet af Sportsudvalget i Randers Freja Atletik.
Udgave november 2011
Med forbehold for fejl, ændringer, gentagelser og truckfahl.

SPortsUdvalget
13-11-2011

 

Indholdsfortegnelse


Nyheder og opdateringer - se www.randersfreja.dk - tryk på Atletik – tryk på Information


Indholdsfortegnelse……………………………………………………….…………………………………………………………………… side 2

Indledning……………………………………………………………………………………………………………………………………………. side 3
o Hvad er Randers Freja Atletik

Træning…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… side 4
o Træningsgrupper
o Børneholdet
o Juniorholdet
o Ungdomsholdet
o Seniorholdet
o Ordensregler - Hvordan agerer man?
o Oprykning til en anden gruppe
o Specialgrupper og weekendtræning
o Træningstider i de forskellige grupper
o Mellem- & langdistance
o Vintertræning
o Sommertræning
o Træningssted for alle grupper
o Påklædning
o Ferie

Stævner og Arrangementer……….…………………………………………………………………………………..…….……………… side 8
o Atletiksæsonen
o Terminsliste
o DGI stævner
o DAF stævner
o Klubbens stævner og motionsløb
o Tilmelding til stævner
o Klubtøj
o Til stævnet; opvarmning

Skader…………………………………………………………………………….…………………………………………………………….….….. side 11
o Forebyggelse
o Behandling

Klubben…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. side 13
o Formål
o Indmeldelse
o ForældrehjælpIndledning

Randers Sportsklub Freja Atletik er en atletik- & triathlonforening baseret på frivillig arbejdskraft.

Atletikafdelingen er den oprindelige, og dermed ældste forening under Randers Sportsklub FREJA, som blev stiftet i 1898.
Triathlon-afdelingen blev stiftet i 1997 og er en afdeling, der er sidestillet med atletikken. De øvrige afdelinger i Randers Sportsklub FREJA er fodbold, håndbold og bordtennis. Randers FC(fodbold) & Randers HK (håndbold) er overbygninger på Randers Sportsklub FREJA med selvstændige bestyrelser.

Randers Sportsklub Freja Atletik er en selvstændig afdeling med egen bestyrelse og regnskab. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i februar. Bestyrelsen består af formand, kasserer, sportsudvalgsformand, triathlonudvalgsformand, en repræsentant fra hovedbestyrelsen for de 4 afdelinger i Randers Sportsklub FREJA og en sekretær.

 

Træning

Træningsgrupper
Børne- & ungdomsafdelingen er opdelt i følgende træningsgrupper, som hver har en beskrevet målsætning.

Børneholdet
Børnene på holdet er ca. 6-9 år. Alle kan være med. Du får mulighed for at løbe både kort og langt, løbe stafet- & hækkeløb, springe højde– og længdespring, kaste med bold, spyd, diskos og støde kugle mv.
På Sandkasseatletik fokuseres der meget på, at børnene får en bred og alsidig bevægelseserfaring samt glæden ved at bevæge sig. Vi bruger derfor en del tid på lege baserede øvelser, der mere eller mindre har relation til atletikken. Der er mulighed for at deltage i stævner ca. 8-9 gange om året.

Juniorholdet
Børnene på holdet er ca. 10-12 år. Alle kan være med. Du får mulighed for at løbe både kort og langt, løbe stafet– og hækkeløb, springe højde–, stang- og længdespring, kaste med spyd, diskos, hammer og støde kugle mv.
På børneholdet bruges der til dels tid på lege baserede atletikøvelser for at bevare glæden, men der bruges ligeledes en del tid på at lære atletikkens bevægelsesmønstre og grundmetodikker inden for løb, spring og kast.
Alle får et bredt kendskab til de forskellige atletikdiscipliner. Her vil være tilbud om deltagelse i stævner 11-12 gange om året.

Ungdomsholdet
Børnene på holdet er ca. 13-15 år. Alle kan være med. Du får mulighed for at løbe både kort og langt, løbe stafet– og hækkeløb, springe højde–, stang- & længdespring, kaste med spyd, diskos, hammer og støde kugle mv.
På ungdomsholdet kan man stadig støde på lege baserede atletikøvelser. Men der fokuseres mere på styrke og konditionsdelen samtidig med, at der bruges tid på at lære atletikkens bevægelsesmønstre og grundmetodikker inden for løb, spring og kast. Alle får her et bredt kendskab til de forskellige atletikdiscipliner og får mulighed for at specialisere sig lidt mere i de enkelte øvelser.
Her vil være tilbud om deltagelse i stævner ca. 11 - 12 gange om året.

Seniorholdet
Deltagerne på dette hold er fra 15 år og op. I denne gruppe ved næsten alle, hvad rigtig atletik er, og det sætter naturligvis sit præg på træningen. Der kommer dog stadig nye medlemmer til, og bl.a. derfor skal vi stadig igennem alle øvelser. Vi glemmer dog aldrig det legende element og den brede bevægelseserfaring. men nu er træningen mere tilrettelagt efter øvelserne, og vi prøver at tage til flere konkurrencer. Vi deltager også i holdkampe mod andre klubber fra hele Jylland og Fyn. For de ældste i gruppen er det tid til en begyndende fordybelse, og i denne alder begynder de unge virkelig at vælge deres egne discipliner.
Fællestræningen vil stadig være samlingspunktet for de unge, men træningen vil i højere grad være lagt an på den enkeltes ønsker om disciplinvalg.
Stævnetilbuddene er mange i denne aldersgruppe, og vi deltager også i holdturneringer. Det er i høj grad op til den enkelte, hvor meget der konkurreres.


Ordensregler - Hvordan agerer man?
Når man træner og opholder sig på klubbens træningsområder, er der visse uskrevne regler for, hvordan man bevæger sig.

I Atletikhallen er vi mange mennesker, der træner, og derfor er det meget vigtigt, man bevæger og opfører sig, så man ikke er til skade og fare for sig selv og andre.
 
Det er vigtigt, man orienterer sig, før man går over spring- og sprintbanerne. Dette gælder både på Langvang og i Atletikhallen.

Boldspil på Langvang og i Atletikhallen er ikke tilladt, medmindre man har fået lov af sin træner.

Når man træner i kasteburene, er det vigtigt, man følger trænerens instrukser, så vi undgår farlige situationer. Det gælder både håndtering af redskaber og ophold på området.
Af hensyn til dem, der træner og konkurrerer, frabedes rygning i umiddelbar nærhed af trænings- og konkur-renceområder.

Når man opholder sig på stadion og på de andre træningsområder, forventer vi, at man behandler faciliteterne og redskaberne ordentligt. Ligeledes lægger man redskaber på plads, efter man har brugt dem. Udøver man hærværk mod vores faciliteter og redskaber, forbeholder vi os ret til at kræve erstatning. Hvis man kommer til at ødelægge noget, skal man kontakte René Kvist. 

I Randers Sportsklub Freja Atletik skal der være plads til alle. Hvis nogen bliver udsat for mobning og drilleri, beder vi Jer henvende Jer til jeres træner, og der vil straks blive taget hånd om problemet.

Vi skriver og mener, at der skal være plads til alle, men vi forventer at når Jeres barn ønsker at deltage i træningen skal følgende efterleves:

Være lydhør overfor trænernes vejledning! Dvs. at efterleve de ønsker trænerne stiller for dagens træningspas. Hvis man af den ene eller anden grund ikke kan eller vil efterleve disse ønsker, må barnet opholde sig på træningsstedet efter trænernes anvisning, så barnet ikke er til gene for træningen og/eller påvirker de andre børn.

Oprykning til en anden gruppe
Indplacering i grupperne sker fortrinsvis efter alder. Hvis man har ønske om at træne med i en anden gruppe, skal man tale med sin træner herom.
Om man kan rykkes op i en anden gruppe, afhænger af mange faktorer, heriblandt modenhed, teknisk niveau, ambitioner, og om der er plads i gruppen.

Specialgrupper og weekendtræning
Som et ekstra tilbud tilbyder Rene Kvist ekstra træning i weekender, fortrinsvis om lørdagen, inden for hvert af atletikkens hovedområder.
Ekstratilbuddet er fortrinsvis til de atleter, der er 13 år og derover, eller som har opnået et sådant niveau, at de har brug for yderligere træning for at udvikle sig og blive bedre. Hvis man har et ønske om at træne i weekenden, skal man tale med sin træner herom.
Når man træner i weekenden, skal man lave en aftale om træningstid og sted med træneren.
Som udgangspunkt kontakter man sin træner, hvis man af den ene eller anden grund er forhindret i at møde op til træning.
Tilbuddet om specialtræning/weekendtræning kræver som minimum, at man også møder op til den ”almindelige” atletiktræning hver tirsdag og torsdag og her får en aftale med Rene Kvist, før man kan starte på weekend-”holdet”.

Meningen med weekendtræningen er at gå mere i dybden med specielle øvelser og teknik.

For det meste er der kun Rene Kvist til stede ved weekendtræningen, så der kræves selvdisciplin af den enkelte atlet. Træneren vil give alle fremmødte noget at arbejde med.

Træningstider i de forskellige grupper
Børneholdet: Tirsdage og torsdage fra kl. 17.00 – 18.15
Juniorholdet:  Tirsdage og torsdage fra kl 17.00 – 18.30
Ungdomsholdet: Tirsdage og torsdage fra kl. 18.30 – 20.00
Seniorholdet:  Tirsdage og torsdage fra kl. 18.30 – 21.00. Derudover træning lørdag efter aftale.
Løb (13-18 år): Tirsdage og torsdage fra kl. 18.30
Løb (19 år -)  Tirsdage og torsdage fra kl. 17.15

Børneholdet, Juniorholdet og ungdomsholdet træner ikke i skoleferier og på skolefridage!


Løb: Træning
Gruppen, der træner kl. 18.30, træner parallelt med teknikgruppen, så der er mulighed for fælles træning, hvis dette er nødvendigt, men også for at klubbens unge ”ser” hinanden. Der startes med opvarmning, hvorefter træningen splittes, så hver enkel atlet kan gennemføre den personligt planlagte træning.

Gruppen der træner kl. 17.15 varmer op i inddelte grupper. Disse grupper er baseret på tid, hvilket betyder, at hver gruppe løber efter forskellige km-tider. Efter opvarmningen inddeles løberne i grupper alt efter, hvad den enkelte ønsker at træne op til (fx 5km, 10km, ½ maraton og maraton).      

Løb: Vintertræning
I vinterperioden foregår løbetræningen med start fra Atletikhallen på Viborgvej. På hverdagsaftnerne løbes der i den mørke periode hovedsageligt på asfalt, men når det bliver lysere, løbes der på stierne i Fladbro Skov.
I weekenden løbes der enten fra Atletikhallen, Fladbro Skov eller Fussingø Skov. Dette kommer an på forhol-dende. De forskellige steder og aftales i gruppen sidste træning før weekenden.
Vintertræningen består af lange og korte ture, fartleg, tempoture og intervaller. Derudover bliver der også styrketrænet.

Sommertræning
I sommerperioden foregår løbetræningen på Langvang Atletikstadion. På hverdagsaftnerne trænes der på banen eller på øvelsesterrænet bag Langvang stadion. 
I weekenden trænes der enten på Langvang stadion i Fladbro Skov eller i Fussingø Skov.
Sommertræningen består hovedsageligt af løbeture og intervaller, men der kan også indgå fartleg og tempoture alt efter, hvad man træner til eller hen imod.  

Træningssted for alle grupper
Som udgangspunkt er træningen i vintersæsonen i Atletikhallen, som ligger på Viborgvej 82, ved Randers Stadion. Vi mødes inde i Atletikhallen.
Om sommeren er træningen på Langvang Atletikstadion, Mariagervej 182, 8900 Randers. Vi mødes inde på stadion ved tribunen.
Hvornår hver sæson strækker sig fra er beskrevet først i næste kapitel. (side 6)
 
Påklædning
Selvom vi træner indendørs, skal man stadig have udendørstøj med. Vi varmer ofte op med en løbetur i området udenfor. Hvis opvarmningen ikke skal virke som nedkøling, er det altså en god ide at have varmt tøj på. Det samme gælder for udendørssæsonen. I perioder er det nødvendigt at have overtrækstøj med, så man ikke bliver kold og får skader. Med hensyn til sko kan man det første stykke tid nøjes med et par ganske almindelige løbesko. Senere kan man begynde at investere i specialsko, så som pigsko og/eller kastesko. Indkøb af specialsko bør ske i samråd med trænerne, så man ikke investerer i forkerte sko.

 

Ferie 
Børneholdet, Juniorholdet og Ungdomsholdet følger skolernes ferier.
Dog træner seniorgruppen og løbegrupperne i sommerferien, efter aftale med trænerne, så man kan holde formen ved lige til sensommerens mesterskaber. Før ferien kommer der en plan over, hvornår der er træning for de forskellige grupper.

 
Stævner og arrangementer

Atletiksæsonen
Atletiksæsonen består af en vintersæson som er indendørs og en sommersæson, som er udendørs.
Udendørssæsonen på og omkring Langvang Atletikstadion starter i april og slutter sidst i september.
Indendørssæsonen, med udgangspunkt i Atletikhallen, starter i september og slutter midt i april.

Terminsliste
Løbende får atleterne i børne- & ungdomsafdelingen en terminsliste af træneren, over hvilke aktiviteter der tilbydes i den kommende periode/sæson, henholdsvis ude/inde. Hvis der kommer ændringer på terminsli-sten vil en ny liste blive omdelt til træning og offentliggjort på vores hjemmeside.

DGI Stævner
DGI stævnerne er fortrinsvis for de yngste grupper, det vil sige grupperne 6-9, 10-11 og 12-13 års grupperne, men ældre børn/unge kan også sagtens deltage. Stævnerne bliver holdt i Randers og omegn.
Eksempler på DGI stævner er Nålestævner i marts, maj, august, september & november. Stævnerne i marts og november afholdes indendørs i Randers Real Hallen ved Fabersvej. De øvrige stævner afholdes på Langvang Atletikstadion. Randers Atletikklub Freja arrangerer Nålestævnerne. Nålestævnet i august er samtidigt Regionsmesterskaberne i 5-kamp.
Et Nålestævne er et atletikstævne, hvor atleten kan vinde en guld-, sølv- eller bronzenål, hvis han/hun som minimum deltager i et løb, et spring og et kast. Som medlem i Randers Atletikklub Freja har sportsudvalget besluttet at man højst må deltage i 4 øvelser på en stævneaften, da det er meget svært at have tid til at fokusere på flere end 4 øvelser ved et stævne, der varer 2-2½ time.

Regionsstævner er en holdturnering for de 8-13 årige børn. Der kæmpes i mixgrupperne 8-9, 10-11 & 12-13 år. Regionsturneringen afvikles for de østjyske hold over to runder. 1. runde afvikles midt i maj i Silkeborg, mens 2. runde afvikles midt i juni i Randers. Der uddeles medaljer til de 3 bedste hold i hver aldersgruppe efter 2. runde.
Regionsmesterskaberne afvikles i slutningen af maj/begyndelsen af juni og her stiller atleten op i de øvelser (dog max. 4 øvelser), han/hun ønsker. Hvis atleten har bedste resultat i en disciplin i sin aldersgruppe er han/hun Regionsmester i sin aldersgruppe. Der uddeles medaljer til nr. 1, 2 & 3 i hver øvelse.
Resultaterne i de 2 runder af Regionsturneringen samt resultaterne ved Regionsmesterskaberne danner bag-grund for udtagelse til Regionsfinalen, der afvikles over en lørdag sidst i august enten i Jylland eller på Fyn.
Alle DGI stævner på nær Regionsfinalen starter kl. 18.00 på en hverdagsaften, og det tilstræbes, at stævnet slutter senest kl. 20.30.
Som medlem af Randers Atletikklub Freja skal man ved ovennævnte DGI stævner optræde i Randers Atletikklub Frejas officielle klubdragt.
Der er ingen brugerbetaling ved disse stævner. Klubben betaler alle startpenge. Enkelte forældre må efter nærmere aftale påregne at køre i egen bil til 1. runde af Regionsturneringen i Silkeborg.


DAF stævner
DAF (Dansk Atletik Forbund se evt. www.dansk-atletik.dk) står for de fleste af de stævner og mesterskaber, vi deltager i - både som klub/hold og individuelt.
Det er også i DAF regi, der afholdes de store mesterskaber som DM ungdom, Vestdanske Mesterskab ungdom, Landsturneringen for ungdom m. fl.
Når man deltager ved sådanne stævner påskriver DAF’s regler, at man har gyldigt klubtøj på. Det vil sige, at det skal være Randers Sportsklub Freja Atletik Frejas officielle klubdragt. Klubdragten er beskrevet længere nede her på side 9.

Klubbens stævner og motionsløb
Randers Sportsklub Freja Atletik arrangerer enkelte motionsløb i samarbejde med Atletikkens Venner og/eller Amtsavisen.

Doktorparkløbet, der afvikles i tidsrummet kl. 13-15 en lørdag sidst i april, arrangeres af Randers Sportsklub Freja Atletik og Amtsavisen og er et motionsløb for skolebørn(0.-10. klasse). Randers Sportsklub Freja Atletiks opgave til dette løb er at stille med hjælpere: Vejvisere, tidtagere osv.

Fladbroløbet, der afvikles kl. 10.00-ca. 12.00 den første søndag i maj, arrangeres af Atletikkens Venner, der er en støtteforening for Randers Sportsklub Freja Atletik. Fladbroløbet er et motionsløb for alle, der kan løbe enten 5,6 eller 10,4. Randers Sportsklub Freja Atletiks opgave ved dette løb er at stille med hjælpere: Vejvisere, tidtagere osv.

Skolernes Atletikstævne, der afvikles for byens kommunale 5.-6. klasser i tidsrummet kl. 8.00-15.00 på en sko-ledag midt/sidst i maj måned. Randers Sportsklub Freja Atletiks opgave til dette løb er at stille med dommere og hjælpere.

Nålestævner, der afvikles i sommerperioden på Langvang Atletikstadion, arrangeres af Sportsudvalget i Randers Sportsklub Freja Atletik. Et af nålestævnernerne, der ligger før sommerferien, afholdes samtidig med Regionsmesterskaberne.

Kvindeløbet, der afvikles på og omkring Langvang Atletikstadion, den anden søndag i september i et samarbejde med Randers Soroptimistklub. Randers Sportsklub Freja Atletiks opgave til dette løb er at stille med hjælpere: Vejvisere, tidtagere osv.

Tilmelding til stævner
Tilmelding til DGI og DAF stævner foregår altid gennem træneren. Man skal tale med sin træner om, hvilke discipliner man vil tilmeldes i. Cirka en måned før stævnet får man til træning en informationsseddel om stævnet, dette afhænger af hvilken type stævne det er. Denne informationsseddel kan også ses på vores hjemmeside. Nederst på sedlen er der en talon, som skal udfyldes og afleveres til træneren inden tilmeldingsfristen. Det er vigtigt, at man overholder tidsfristen, da en eftertilmelding til stævnet er meget dyr. Melder man sig til transport og overnatning i forbindelse med stævnet, er denne tilmelding bindende. På enkelte ture er der en brugerbetaling, som betales til turlederen på afgangsdagen, hvis ikke andet er oplyst.
Til enkelte stævner er det ikke altid, man behøver at tilmelde sig, men derimod blot møde op. Hvis det er tilfældet, vil det være oplyst på stævneinformationssedlen.

Klubtøj
Som medlem af Randers Sportsklub Freja Atletik skal man til alle stævner, hvor klubben i den forbindelse har omkostninger, stille op i klubtøj.
Klubben har et lager af både klubdragt og singlet/top, der kan købes hos Carlo Regnarsson Mains eller Rene Kvist i Atletikhallen/Langvang Atletikstadion. Lagerliste findes på hjemmesiden www.randersfreja.dk. Kor-te/lange tights og shorts lagerføres pt. ikke, da det er for omfattende et lager at have. Her henvises til Sport Direct/InterSport.
 
Til stævnet, opvarmning
Herunder er der nogle retningslinier for, hvad man som aktiv atlet skal og ikke skal, når man er til et stævne.
Ved stævnerne vil der altid være en træner til stede, som vil assistere med diverse problemer samt under konkurrencen.
• Det tilstræbes at atleten er på stadion en time inden sin første disciplin, da ændringer kan fo-rekomme.
• Overtrækstøj, klubtrøje og shorts (evt. klub T-shirt) samt pigsko skal medbringes og bruges.
• Det er selvfølgelig vigtigt at spise, men ikke 15 minutter før man skal i ilden, spis i god tid og husk at drikke en masse, især vand. Det er en god idé at medbringe en energidrik til under/efter konkurrencen.
• Opvarmning starter man på 45-60 minutter før starttidspunktet på disciplinen, så man kan nå at jogge, strække ud, lave bevægelighed, koordination/løbeskole, stigningsløb og være ved start 10-15 minutter før start.
• De sidste 10-15 minutter før øvelsesstart bruges på at:
Springdiscipliner: tilløb, prøvespring...
Kastediscipliner: tilløb, prøve kast/stød...
Sprintdiscipliner: blokindstilling, prøvestarter, prøveløb.
Til løb der er længere end 400m, skal man jogge, lave udstrækning og 3-6 lange stigningsløb, så her starter man 30 min. før, men alt dette vil træneren også assistere med ude til stævnet.

HUSK!
Atleten skal altid respektere andre, der er i gang med konkurrence, dvs. man står ikke og snakker ved siden af løbere, der er kaldt i startblokken. Man krydser ikke længde- og stangsprings- tilløbsbaner uden at se sig for, og hvis der springes højde, går man udenom tilløbsområdet, på den måde er det meget nemmere for alle være på stadion sammen med mange andre idrætsfolk.

 

Skader
I forbindelse med træning og konkurrence i atletik kan der opstå skader. Ofte er det blot småskader, som ikke kræver yderligere behandling end hvile, men i nogle tilfælde kan der opstå alvorlige skader i muskel- og/eller senevæv samt i diverse led. Disse skader skal naturligvis behandles evt. i samråd med egen læge eller af en fysioterapeut.

At man får en skade er ikke altid ensbetydende med en lang pause fra fysisk aktivitet. Faktisk anbefales det, at kun den beskadigede kropsdel holdes i ro. Alle andre dele af kroppen bør trænes med aktivt muskelarbejde. Dette medfører, udover at man holder sig i form, at genoptræningsperioden forkortes betydeligt.
Af disse grunde tilrådes det, især gældende for de ældre aldersgrupper, at man kommer til træning, selvom man har en skade. Herved vil trænerne bestræbe sig på at lave et alternativt træningsprogram, således at den skadede kropsdel ikke belastes.

Forebyggelse af skader og forebyggende træning
I den daglige træning er et af målene at skabe en god grundkondition, som er særdeles vigtig for at undgå skader. Mange ulykkestilfælde såvel som overbelastningsskader forekommer oftere hos idrætsudøvere med en dårlig grundkondition end hos udøvere med en god.
Grundig opvarmning spiller ligeledes en vigtig rolle i forebyggelsen af skader. Hensigten med opvarmningsøvelser er at forberede kroppens væv og funktioner på selve idrætsaktiviteten.
Opvarmningsøvelser har til formål at øge energiomsætningen og temperaturen i musklerne, hvilket resulterer i en forbedret nerve-muskelfunktion, dvs. koordination. Ved opvarmningen forbedrer man således sin teknik og nedsætter sin risiko for skader.
Bevægeligheds- og smidighedstræning er en tredje faktor, som nedsætter risikoen for skader. Dette har bl.a. til formål at øge bevægeligheden i leddene. Det er vigtigt at holde leddene tilstrækkeligt bevægelige, så de kan udføre de bevægelser og modstå den belastning, de udsættes for, når man træner. Ledbevægeligheden bliver bedre efter grundig opvarmning. En god ledbevægelighed er både præstationsforbedrende og skadeforbyggende. Derudover medfører træningen af bevægelighed, at musklerne udspændes, og man får en øget blodgennemstrømning i vævet omkring leddene. Risikoen for fibersprængninger og blødninger i musklerne mindskes ligeledes.

Grundprincipper for behandling af skader
I forbindelse med akutte skader anbefales det i langt de fleste tilfælde at anvende RICE princippet. Det står for: Rest (ro) - Ice (is/nedkøling) - Compression (kompression) - Elevation (den skadede legemsdel hæves/løftes og understøttes).

Rest
Umiddelbart efter en skade opstår, er det vigtigt med det samme at stoppe al sportslig aktivitet, så skaden ikke forværres.

Ice
Kulde stopper blødningen og vævsudtrædningen i vævet og mindsker smerterne. Generelt gælder det, at jo mindre blødning desto hurtigere forsvinder blodudtrædningen og desto mindre ardannelse bliver der i det skadede væv. Derfor bør den skadede legemsdel behandles med is så hurtigt som muligt. Isen bør påføres i 20 minutters intervaller. Isen bør påføres mindst 1½ døgn efter skadens opståen, dvs. også dagen efter skaden. Hvis det er muligt, med 2-3 timers intervaller. Isen må aldrig ligges direkte på huden, da der er risiko for forfrysninger i huden. Man skal have et stykke klæde imellem. Hvis man gør dette klæde vådt, vil man forstærke kuldeeffekten.


Compression
Samtidig med nedkøling af skaden bør der anlægges en kompressionsforbinding, som har til hensigt at skabe modtryk mod blødningen i vævet. Man mindsker altså blødningen i vævet.
Kompressionen skal være relativ stram for at opnå optimal effekt. Det er dog meget vigtigt at være opmærk-som på symptomerne, hvis den er for stram:
• Huden bliver blålig, hvid, kold nedenfor forbindingen
• Området nedenfor forbindingen begynder at prikke og stikke
• Området nedenfor forbindingen bliver følelsesløs.

Elevation
Ved at løfte (elevere) den skadede legemsdel mindskes blodtilførslen, nedbrydningsprodukterne fra blødningen transporteres lettere bort, og hævelsen bliver mindre. Da man ikke må have kompression på om natten, er det vigtigt at det skadede område ligger højt om natten (helst over hjertehøjde).


Klubben

Formål med Randers Sportsklub Freja Atletik 
At skabe et godt træningsmiljø med kammeratskab og konkurrencer for dem, der ønsker det. Uanset det enkelte barns udgangspunkt vil trænerne forsøge at give ham eller hende indsigt i atletikkens verden gennem en blanding af leg, teknik og løb, hvorved han/hun opnår så bred og alsidig en bevægelseserfaring som muligt. Trænerne tilstræber at give det enkelte barn gode og spændende oplevelser med atletikken, så han/hun kan finde den eller de discipliner, der passer ham eller hende bedst.

Formål med ungdomstræningen i Randers Sportsklub Freja Atletik
At få så bedst mulige udøvere ud af det materiale der foreligger, uden at der benyttes ulovlige midler, såsom doping eller andre stimulanser, der strider mod de af Dansk Atletik Forbund nedskrevne regler.
1. At tilbyde et sundt træningsmiljø, hvor så mange som muligt kan få deres idrætsmæssige ønsker og muligheder opfyldt og ført ud i livet.
2. At udbrede kendskabet til Randers Atletik Freja tilbud gennem stævner, presse og positiv omtale.

 

Indmeldelse
Vi har en måneds prøvetid, hvor man kan komme til træning, uden man behøver at melde sig ind i klubben. Efter en måned får man en indmeldingsblanket, som man den efterfølgende træning afleverer til sin træner. 


Forældrehjælp
I forbindelse med udsendelse af terminsplan vil alle forældre også få tilsendt en liste, hvorpå man kan melde sig til at hjælpe med opgaver i forbindelse med vores arrangementer. Det kan blandt andet være: at lave mad til klubaftner, være hjælper til stævner eller køre til stævner.

Der findes også mange andre opgaver i Randers Sportsklub Freja Atletik, der venter på at blive løst og arbejdet med. Blandt andet mangler vi altid en hjælpende hånd i Atletikudvalget, i form af forældrehjælp, som står for ”driften” af atletikafdelingen i Randers Sportsklub Freja Atletik. Har man lyst til at hjælpe med til at arrangere et stævne, man også mere end velkommen.

Generelt er der altid brug for hjælp - både til små og store opgaver. Så har man lyst til at få indflydelse på, hvordan vi driver klubben og atletikafdelingen eller blot at give en lille hånd med, skal man henvende sig til en træner eller en af personerne i Sportsudvalget.
I kan finde relevante telefonnumre og e-mailadresser rundt omkring på denne hjemmeside.

Vi håber at I vil støtte op omkring klubarbejdet i det omfang I nu engang formår, fx ved at assistere dommerne ved stævner. Det kan være hjælp til tidtagning, rive, hente redskaber eller holde et målebånd. Det er en hjælp hvor specielt kendskab til atletikken og dens regler ikke er en nødvendighed, men alligevel en hjælp, der er meget vigtigt for at få et stævne til at fungere


    
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Mariagervej 180, 8920 Randers NV, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap