Værdigrundlag og mål

Fodboldbestyrelsen har i 2008 revideret klubbens værdigrundlag.

Randers Freja Fodbold er en selvstændig afdeling under Randers Sportsklub Freja.

Randers Freja Fodbold er medlem af JBU/DBU og er underkastet disse unioners love. Turneringsdeltagelse sker primært i unionernes regi.

Mission, vision, værdier og
mål for Randers Freja Fodbold

Klubbens formål, missionen

Fra klubbens love:

Klubbens formål er at fremme sportslige aktiviteter.

Visionen

Randers Freja Fodbold skal være kendt for:

§     at alle parter i fodbolden er ligeværdige

§     at være en fodboldklub med store traditioner og ambitioner

§     at være en naturlig del af dansk elitefodbold og breddefodbold

§     at opleves som et udviklingssted for ambitiøse og talentfulde spillere

§     sammenhold såvel på som udenfor banen

§     viljen til at vinde, »Freja kampånd«, både til kamp som træning

§     at medlemmerne repræsenterer klubben med en ansvarlig og værdig adfærd i alle situationer

§     at gæster, spillere, nye ledere og trænere altid bliver budt velkommen og korrekt »vist på plads«

§     at værne om eksisterende fysiske faciliteter som væsentlig forudsætning for at fastholde og udvikle Frejamiljøet

§     at have en effektiv og ansvarlig økonomisk styring

§     at arbejde målrettet og seriøst for at skabe et økonomisk fundament som grundlag for opfyldelse af målsætninger

§     at der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner i overensstemmelse med klubbens værdigrundlag

§     at have ansvarlige, velkvalificerede og veluddannede trænere

§     at have en effektiv og grundig information

Værdierne

Det er værdifuldt at være træner/holdleder/leder i Randers Freja Fodbold fordi:

§     man yder et vigtigt og påskønnet arbejde med og for børn og unge 

§     der er mulighed for at få opfyldt personlige ambitioner

§     der tilbydes personlige udviklings- og uddannelsesmuligheder

§     der er en synlig og troværdig bestyrelse, udvalg, organisation

§     der årligt følges op på målsætninger og handlingsplaner

Det er værdifuldt som forældre, at ens børn spiller i Randers Freja Fodbold, fordi:

§     legen og glæden ved fodboldspillet prioriteres højt

§     trænere/ledere på trods af børnenes forskelligartethed arbejder på en korrekt social adfærd i de indbyrdes relationer

§     der arrangeres sikkerhedsmæssig forsvarlig transport til udekampe og stævner

§     børnenes sikkerhed generelt ligger klubbens trænere og ledere meget på sinde

§     klubben løbende giver grundig informationer til forældrene

§     klubben har en klart defineret misbrugs- og pædofilpolitik

Det er værdifuldt at være spiller i Randers Freja Fodbold, fordi:

§     man oplever at alle spillere er en vigtig del af klubben

§     man udvikles til at være deltager i et forpligtende fællesskab

§     glæden og begejstringen ved fodboldspillet er højt prioriteret

§     der er dygtige og troværdige trænere og ledere

§     man satser på at fastholde og udvikle et trygt Freja-miljø

§     de individuelle fodboldfærdigheder udvikles

§     klubben og dens fysiske rammer er et socialt samlingssted for alle - ungdom såvel som senior

§     alle medlemmer, uanset individuelt niveau, spiller fodboldkampe

 

Det betyder med andre ord, at elitebehovet dækkes på de bedste hold i den respektive ungdomsgruppe bl.a. ved holdsammensætning og udskiftning efter spillerstyrke.

 

Det betyder også, at de lavest rangerende hold i børne- og ungdomsrækkerne, 3.- 6. hold, udtages  som ligestillede/sidestillede hold med udgangspunkt i sociale, kammeratlige relationer, og at alle spillere sikres nogenlunde ligelig spilletid uanset fodboldmæssige kvaliteter! Det grundlæggende princip i forbindelse med kampe er, at alle udtagne spillere får mindst halv spilletid.

Målsætningen

§     Klubbens og dens trænere og ledere skal tilgodese både elite og bredde.

§     Sammenhold og kammeratligt samvær må aldrig tilsidesættes på bekostning af en ensidig stræben efter point. Kammeratskabet er udgangspunkt for klubbens arbejde - både som et mål i sig selv og som et middel til at nå ønskede resultater.

§     Det er trænernes opgave at udvikle den enkelte spillers talent fuldt ud indenfor den ramme, talentet – og spilleren - udviser og ønsker.

§     Der arrangeres hvert år aktiviteter for alle med såvel socialt som sportsligt indhold.

§     Der satses på at deltage i relevante stævner - indenlandske såvel som udenlandske.

§     Målet for ungdomsarbejdet i klubben er at fastholde fodboldinteressen, således at så mange spillere som muligt fortsætter på næste alderstrin og senere på seniorplan i klubben.

§     Målet for seniorarbejdet er at fastholde og udvikle spillere til elite- og breddefodbold.

§     Klubbens mål for eliteungdomsarbejdet er at udvikle mindst en 1. holdsspiller og to 2. holdsspillere hvert år.

§     Arbejdet i ungdomsafdelingen skal være i overensstemmelse med klubbens uddannelsesplan, således at der sikres en sammenhængende struktur.

§     Klubben skal motivere til sammenhold og kammeratligt forpligtende samvær.

§     Det tilstræbes, at der tilbydes et balanceret tilbud (stævner, tøjpakker m.m.) til alle aldersgrupper.

§     Det er klubbens mål, at klubbens 1. hold i de respektive afdelinger opnår deltagelse i JBUs og DBUs bedste rækker.
Videre at vore 2. hold i afdelingerne deltager i de for dem bedst mulige rækker - medens øvrige hold deltager på passende niveau - eventuelt i andre turneringer.

          
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap