Klubhus, omklædningsrum og  fodboldbaner - sådan er det - husk det nu!!

Vidste du

 • kompetencen omkring vores brug af omklædningsrum under tribunen ligger hos Junge Pedersen, der er er vores lukke- og „tilsynsmand“ her?
  Det betyder, at Junges anvisninger omkring brugen af omklædningsrummene skal følges.
 • at kompetencen omkring brugen af mødelokaler og cafeteria ligger hos cafeterialederen?
  Det betyder, at cafeterialederens anvisninger omkring brugen af disse lokaler skal følges.
  Se om bestilling mm. her.
 • at kompetencen omkring brugen af klubhuset ligger hos forretningsføreren, der har det overordnede tilsyn med huset?
  Det betyder, at forretningsførerens anvisninger omkring brugen af huset skal følges.
 • at kompetencen omkring brugen af banerne ligger hos kampfordeleren, der i samarbejde med andre ledere udarbejder træningsbanefordelingen?
  Det betyder, at kampfordelerens anvisninger omkring brugen af banerne skal følges.
 • at gruppe- og årgangslederne er bestyrelsens forlængede arm i det daglige og har kompetence til at tilrettevise og pålægge ledere i egen gruppe at følge de gældende regler?
 • at det i øvrigt er klubbestyrelsen og fodboldbestyrelsen, der har kompetencen på alle områder?
  Derfor skal du rette henvendelse til disse ved tvivlsspørgsmål.

Husker du

 • at vi har et fælles ansvar for brugen af anlægget med tilhørende
  bygninger?
 • at det er tilladt at give en lederkollega et godt råd om brug af samme, hvis det gøres på en venlig facon?
  Men ingen ledere har på disse områder mere at skulle have sagt end andre, jf. ovenstående.
 • at læse og fortælle dine spillere og disses forældre om: "Græs og fodboldbaner - sådan gør vi - husk det nu!!“?

Fodboldbestyrelsen

          
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap