Klubhuskontoret

- tlf. 86422741, direkte 87109616, er åbent for personlig ekspedition efter aftale.
Der er dog fast kontortid på tirsdage i sæsonen fra kl. 15.30-18.00. 

Det er desuden åbent en halv time før Randers FC's divisionskampe.

Derudover er kontoret fysisk bemandet i en lang række timer hver uge.

Forretningsfører Lars W. Knudsen kan kontaktes på 23345090 og/eller på lwk@mail.dk.

Kontoret er servicefunktion for hovedforeningen og dermed også for afdelingerne.

Fodboldbogholderen træffes på kontoret på tirsdage kl. 16.30-17.30 i sæsonen.
Eigil Christensen, 30665986, eigil.christensen@c.dk

Kontoret klarer typisk følgende opgaver:

  • Medlemsregistrering - der kan bl.a. bestilles medlems- og restancelister, adresselabels.
  • Kontingent kan indbetales kontant.
  • Større/specielle kopieringsopgaver kan udføres – mindre opgaver klares af brugeren selv.
    Ledere er i besiddelse af kode til kopimaskinen.
  • Frankering af masseforsendelser med forudindhentet tilladelse af afdelingskassereren.
  • Bogføring for afdelingerne.
  • Fakturering af alle reklameaktiviteter for afdelingerne.
  • Større renskrivningsopgaver kan bestilles - rimeligt varsel er nødvendigt.
  • Frikort til divisions- og pokalkampe udleveres til ungdomsmedlemmer - evt. mod forevisning af gyldig medlemskvittering.
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap