Medlemskontingent

Pr 1. Aug 2015

  Halvårligt kontingent
 Senior 700 kr
 Ungdom 600 kr
 Veteran 500 kr
 

For Senior og Ungdom er der et rabatsystem, der gør at det er muligt at få rabat på kontingentet hvis man hjælper til i klubben.

Veteraner hjælper allerede, hvilket klubben honorerer ved en solidarisk ordning og det er dermed ikke muligt at få individuel rabat.

Rabatten opnås, for Senior og Ungdom, ved at hjælpe klubben med forskellige opgaver. Hver opgave vil give 75 kr. i rabat til næste halvårskontingent. Der kan maksimalt opnås 150 kr. i rabat for hvert halvår.

Opgaver der kan give rabat er f.eks.

  • Hjælpe til ved pølsesalg på stadion til Randers FC hjemmekampe.
  • Hjælpe til ved stævner.
  • Hjælpe til ved Ungdomssamlinger.
  • Andre opgaver godkendt af bestyrelsen.

Der vil komme meldinger på mail og på Randers Freja Bordtennis hjemmeside ang. opgaver og kontaktinformation. Se under ”Hjælp klubben” på www.rfb.dk

Hjælpen bliver registreret og automatisk fratrukket næste halvårskontingent.

Kontingentet indbetales september og januar.

Hvis man ikke længere ønsker at være medlem, skal udmelding ske skriftlig til formand eller kasser. 
 
Allerede indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales. 
 
    
RANDERS SPORTSKLUB FREJA, Viborgvej 92a, 8920 Randers NV, Tlf. 86422741, E-Mail
edit | powered by &Rcms | sitemap